Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт комплексной проверки [относительно исполнения требований законов и других нормативно-правовых актов по охране труда]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2010

Малий Державний Герб України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби) 

"___" ____________ 20__ року 

м. __________________________ 

  

Командиру (керівнику) підрозділу Держспецтрансслужби
_________________________________________________
(найменування підрозділу) 

АКТ N _____
комплексної перевірки

Комісія на чолі ________________________________________________________________________
                                (прізвище, ініціали, посада особи органу державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби)
разом із _______________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ініціали членів комісії, фахівців)
у присутності __________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи)
у період з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року провела комплексну перевірку виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці:

     1. Характеристика підрозділу Держспецтрансслужби

     1.1. Наявність об'єктів підвищеної небезпеки

     1.2. Наявність машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

     1.3. Наявність робіт підвищеної небезпеки _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

     2. Установча частина акта перевірки

     2.1. Стан виробничого травматизму

     2.2. Організація роботи та функціонування системи управління охороною праці

     2.3. Стан охорони праці в структурних підрозділах

     2.4. Експлуатація будівель і споруд

     2.5. Експлуатація енергетичних об'єктів

     2.6. Стан безпеки в підрозділах виробництва, де використовується природний газ

     2.7. Експлуатація об'єктів котлонагляду та підйомних споруд _______________________________

______________________________________________________________________________________

     3. Висновки членів комісії - представників інших органів, які брали участь у перевірці
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Результати перевірки органом державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби 

N з/п 

Назва показника 

Дата 

Кількість 

Виконання раніше виданих приписів (не виконано пунктів) 

  

  

Перевірено робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки  

  

  

Виявлено прихованих нещасних випадків 

  

  

Видано в установленому порядку обов'язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці 

  

  

Видано в установленому порядку обов'язкові до виконання приписи за результатами вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасних випадків (форма Нзв-9

  

  

Заборонено, зупинено, припинено, обмежено експлуатацію об'єктів 

  

  

Притягнуто до адміністративної відповідальності винних у порушенні законодавства про охорону праці  

  

  

7.1 

посадових осіб 

  

  

7.2 

працівників 

  

  

Надіслано керівникові підрозділу подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді 

  

  

Передано матеріалів органам прокуратури для притягнення окремих посадових осіб до відповідальності згідно із законом 

  

  

10 

Інше (участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію об'єктів, комплексних та цільових перевірок тощо) 

  

  

11 

Інші питання  

  

  

     5. Висновок комісії: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Голова комісії (посадова особа органу державного нагляду за охороною праці Держспецтрансслужби) 

______________
(посада) 

____________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Члени комісії (учасники перевірки) 

______________
(посада) 

____________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

______________
(посада) 

____________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Акт перевірки отримав 

______________
(посада) 

____________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

Опрос