Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление об освобождении [детей и молодежи из учреждений исполнения наказаний]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.10.2010
Утратил силу

Штамп установи виконання покарань  

 

Вих. N _______ від ____________
                                                      (дата) 

Директору центру
___________________________
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення

____________ 20__ з ___________________________________________________________________
                                                                                                          (назва установи виконання покарань)
звільняється
_____________________________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження)
який (яка) має намір проживати __________________________________________________________
                                                                                  (указати передбачуване місце проживання: населений пункт, вул., буд., кв.) _____________________________________________________________________________________;
документ, що засвідчує особу _________________________________________, ким і коли виданий _____________________________________________________________________________________

Просимо з'ясувати можливість влаштування звільненого (ої) за вищевказаним місцем проживання, ужити за потреби необхідних заходів та поінформувати про результати проведеної роботи та соціальні проблеми, які потребують вирішення в установі виконання покарань до звільнення гр.
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                          (П. І. Б.)

Інформаційна карта з повідомленнями про особу, яка готується до звільнення, та проведену щодо цього роботу додається.

Додаток: на ___ арк. в 1 прим.  

Начальник установи
виконання покарань 

___________________
(підпис) 

________________________
(П. І. Б.) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

1. Загальні відомості про особу

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік, місце народження _____________________________________________________

Строк перебування у місцях позбавлення волі ______________________________________________

Наявність паспорта (N, серія, де, коли, ким виданий) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Наявність свідоцтва про народження (N, серія, де, коли, ким видане) __________________________

Останнє місце проживання та реєстрації___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Наявність реєстрації ____________________________________________________________________

Освіта, спеціальність ___________________________________________________________________

Чи потребує лікування __________________________________________________________________

Сімейний стан, склад сім'ї _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи збережені соціальні зв'язки ____________________________________________________________
                                                                                             (якщо збережені, указати з ким (родичі, сусіди, друзі тощо),
______________________________________________________________________________________
                                                П. І. Б., місце проживання (населений пункт, вул., буд., кв.), телефон тощо)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи залучався до участі в програмах підготовки до звільнення __________________________________
                                                                                                                                                                              (так/ні)

Якщо так, з яких питань _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. Результати соціально-виховної та психологічної роботи

П. І. Б. особи, яка здійснювала заходи щодо підготовки до звільнення засудженого до позбавлення волі (посада, контактний телефон, установа виконання покарань) ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Заходи соціально-виховної та психологічної роботи 

Результати роботи 

Примітка 

Поінформовано про центр району (міста, району у місті), в якому він (вона) має намір проживати після звільнення 

  

  

Видано інформаційно-довідкову та соціально-рекламну продукцію 

  

  

Надано індивідуальні консультативні послуги з питань (зазначити) 

  

  

Інше (зазначити, що саме) 

  

  

З вищевикладеною інформацією ознайомлений (на) і погоджуюся 

__________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б. особи, яка готується до звільнення) 

3. Характеристика

Прояви поведінки (відповідне підкреслити, необхідне за потреби додати: несамостійність/самостійність у прийнятті рішень, занижена (висока, неадекватна, адекватна) самооцінка, низький (високий) рівень агресивності, схильність до ризикованої поведінки, низька (висока) емоційна стійкість, низький (високий) рівень комунікабельності тощо)
 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Схильність до вживання психоактивних речовин ___________________________________________

Мотивація на подальшу професійну чи навчальну діяльність __________________________________

Основні потреби та проблеми, причини, які заважають задовольнити їх самостійно
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Здібності, нахили, інтереси _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
посадової особи установи виконання покарань, яка здійснювала заходи з підготовки до звільнення засудженого до позбавлення волі, щодо подальшого соціального обслуговування

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

Заступник начальника 

__________________________
(назва установи виконання покарань) 

_____________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

Опрос