Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о наложении штрафа за нарушение требований Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.10.2010
Утратил силу

ПОСТАНОВА N ____
про накладення штрафу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

"___" ____________ 20__ року  

________________________
(місце винесення)  

Комісія Мінтрансзв'язку з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу

___________________________________________________________________________________,
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
___________________________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності))
___________________________________________________________________________________

(акт перевірки від _____________________ N __),
(дата складання, номер)

___________________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

____________________________________________________________________________________
                             (формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків його вчинення)
____________________________________________________________________________________,

що є порушенням ____________________________________________________________________
                                                                                  (зазначити норму відповідного акта законодавства)

На підставі частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

ПОСТАНОВИЛА:

накласти на _________________________________________________________________________
                                                          (найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
штраф у сумі ________________________________________________________________________
                                                                                     (указати цифрами та словами суму штрафу)

Сума штрафу підлягає перерахуванню

____________________________________________________________________________________
(найменування і номер розрахункового рахунку) 

______________________
(посада) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

  

______________________
(особа, яка отримала постанову) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Примірник постанови отримано:

"___" ____________ 20_ року
       (дата отримання постанови)
 

Опрос