Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение [относительно ходатайства о внесении в знак для товаров и услуг обозначения, содержащего официальное название государства "Украина"]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.10.2010

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова ___________________ 

_________________N _______ 

  

(Адресат) 

РІШЕННЯ

Номер заявки:

Дата подання заявки:

Заявник (и): 

 

Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг (далі - Комісія), що діє відповідно до Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 N 677, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за N 931/8252 (далі - Положення про Комісію), розглянула клопотання заявника __________________ від ___ ____________ 20__ року про включення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", за заявкою N ________________.

Розгляд клопотання здійснювався на засіданні Комісії ___ ____________ 20__ року.

Присутні члени Комісії:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Під час розгляду клопотання до уваги були взяті такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього документів, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Положенням про Комісію, Правилами погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 N 790, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України ___________ за N ______ (далі - Правила), Комісія

встановила, що:

  клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам розділу III Правил та щодо заявника наявні визначені пунктом 2.2 розділу II Правил фактори;

  клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам розділу III Правил, але щодо заявника відсутні визначені пунктом 2.2 розділу II Правил фактори, а саме _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
та вирішила

  Надати згоду на внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг за заявкою N _______________від ___ ____________20__ року.

  Відмовити заявнику _________________ в наданні згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг за заявкою N _______________ від ___ ____________20__ року.

   Зупинити розгляд клопотання для надання додаткових матеріалів.

Для доведення обставин, що підтверджують наявність щодо заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II Правил, необхідно протягом двох місяців від дати одержання цього рішення надіслати додаткові матеріали, а саме:

  копії документів, що підтверджують промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність товарів і послуг, щодо яких передбачається використання такого знака;

  копії документів, що підтверджують визнання якості товарів та/або послуг заявника на національному та/або міжнародному рівні за результатами його участі в виставках, конкурсах, конференціях, семінарах (нотаріально засвідчені копії дипломів, грамот, нагород тощо);

  копії документів, що підтверджують тривалість діяльності заявника (не менше 5 років) на ринку України або світовому ринку;

  копії документів, що підтверджують, що заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких передбачається використання знака;

  копії документів, що підтверджують, що заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;

  відомості про діяльність заявника в інтересах України, опубліковані в офіційних засобах масової інформації;

  інше ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 

Секретар Комісії 

_____________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос