Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление [с предложением относительно устранения недостатков в форме ходатайства о внесении в знак для товаров и услуг обозначения, содержащего официальное название государства "Украина"]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.10.2010

_________________ N _______ 

  

(Адресат) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Номер заявки:

Дата подання заявки:

Заявник (и): 

 

Керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Положенням про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 N 677, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за N 931/8252, Правилами погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 N 790, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України ___________ за N ______ (далі - Правила), Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг (далі - Комісія) повідомляє, що за результатами попереднього розгляду Вашого клопотання від ___ ____________20__ року встановлено, що воно не відповідає вимогам розділу III Правил, а саме:

  клопотання не стосується одного знака;

  клопотання викладено мовою іншою, ніж українська;

  клопотання не містить:

      зазначення повного найменування (ім'я фізичної особи - підприємця) заявника;

      зазначення місцезнаходження (місце проживання фізичної особи - підприємця) заявника;

      реквізитів для листування;

      номера заявки та її дати подання;

      суті клопотання;

      інформації щодо діяльності заявника;

      підпису особи, яка подала клопотання;

      інше____________________________________________________________________________

  до клопотання не додано:

      копію повідомлення закладу експертизи про необхідність надання згоди Комісії на включення офіційної назви держави "Україна" до знака для товарів і послуг та бібліографічних даних щодо заявки, які є невід'ємною частиною повідомлення;

      копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної особи - підприємця);

       копію установчих документів;

      копію довіреності, що посвідчує повноваження представника;

      копії документів, що підтверджують доводи, наведені заявником у клопотанні _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

    інше ____________________________________________________________________________

У зв'язку з цим для розгляду Вашого клопотання на засіданні Комісії пропонуємо протягом двох місяців від дати одержання Вами цього повідомлення усунути зазначені недоліки з наданням відповідної інформації.

Якщо в зазначений строк відповідь не надійде, клопотання вважатиметься відкликаним.

Секретар Комісії 

_____________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

Опрос