Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения законодательства в области защиты растений с высокой степенью риска от проведения хозяйственной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.10.2010

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН
"ГОЛОВДЕРЖЗАХИСТ"
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН
____________________________________ ОБЛАСТІ
(район)
__________________________________________________
(адреса)

АКТ
___________________
(планової, позапланової)
перевірки дотримання законодавства у сфері захисту рослин
___________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
з високим ступенем ризику від проведення господарської діяльності

"___" ____________ 20__ р. 

                         ____________________________
                                 (дата складання) (місце складання акта) 

Мною, ______________________________________________________ інспектором захисту рослин
                                                            (Головним державним, державним)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
за участю ____________________________________________________________________________
                                                   (посади, прізвища та ініціали осіб, що брали участь у перевірці з інших установ)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи об'єкта перевірки)

На виконання службових обов'язків згідно із законами України "Про захист рослин" та "Про
пестициди і агрохімікати"
проведена _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     (планова, за дорученням - зазначити орган, за пропозицією - зазначити орган, за заявою, первинна, повторна, інше)
перевірка ____________________________________________________________________________
                                 (найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
та місцезнаходження суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця), щодо діяльності яких здійснюється перевірка)
на дотримання вимог законодавства про захист рослин, про пестициди і агрохімікати, стандартів, норм і правил у межах компетенції, державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів.

Підставою для проведення перевірки є ___________________________________________________
                                                                                                                    (планова, за дорученням - зазначити орган)
_____________________________________________________________________________________
            За пропозицією - зазначити орган, за заявою (назва юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи), повторна
                                                                контрольна перевірка виконання припису (розпорядження), інше)

Інформація про здійснення попереднього заходу ___________________________________________
                                                                                                                                        (тип заходу і строк його здійснення)

Під час перевірки перевірялись такі основні питання:

1. Наявність допусків (посвідчень) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами.

2. Додержанням регламентів застосування пестицидів відповідно до певної грунтово-кліматичної зони.

3. Систематичність проведення обстежень угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ, тощо і в разі виявлення поширення шкідливих організмів, інформування про це спеціальних органів виконавчої влади у сфері захисту рослин.

4. Наявність актів попереднього обстеження угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ з урахуванням ЕПШ, екологічної та економічної доцільності проведення заходів захисту рослин, продукції рослинного походження.

5. Наявність нарядів на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами.

6. Ведення документації

6.1 Наявність прибутково-видаткових книг (журналів).

6.2 Наявність журналу обліку протруювання насіння.

6.3 Наявність журналу обліку застосування пестицидів (на посівах, у садах, теплицях і інше).

6.4 Наявність книги обліку приходу-витрат пестицидів по складу господарства.

7. Додержання технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення.

8. Виконання регламентів зберігання, транспортування та застосування засобів захисту рослин.

9. Своєчасність проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами.

10. Застосування пестицидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, в тому числі для торгівлі та застосування авіаційним методом.

11. Дотримання підприємствами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів та засобів громадської і особистої безпеки використання відповідної техніки та обладнання, повідомлення про строки проведення захисних заходів.

12. Відбір зразків для аналітичних досліджень щодо визначення відповідності засобів захисту рослин їх сертифікатам якості у тому числі тих, що завозяться на митну територію України, а також регламентів їх застосування та відбір зразків для проведення фітосанітарної діагностики.

13. Дотримання вимог законів України "Про захист рослин", "Про пестициди і агрохімікати", стандартів, норм і правил у межах компетенції.

Основні порушення, виявлені під час перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Головний державний
інспектор захисту рослин
 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) 

З актом ознайомлений 

________________________
(підпис суб'єкта господарювання або уповноваженої особи) 

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) 

М. П. 

  

  

Примітки.

1. Текст акта викладається у формі, яка дає змогу відобразити всі питання, визначені на початку акта. У кінці акта перевірки визначається, чи досягнута мета перевірки, робляться загальні висновки, оцінюється діяльність суб'єкта господарювання та вносяться пропозиції щодо усунення виявлених недоліків із зазначенням рекомендованих термінів з їх усунення.

2. На підставі акта, у разі виявлення порушень вимог законодавства, протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки складається розпорядження або припис про усунення порушень, виявлених під час перевірки.

Опрос