Идет загрузка документа (464 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке [по выборам депутатов в одномандатном мажоритарном избирательном округе]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.10.2010
Утратил силу

___________________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

Примірник ____

ПРОТОКОЛ
ДІЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N ___

з виборів депутатів ___________________________________________________________________
                                    (назва обласної, районної, міської, районної у місті ради із зазначенням Автономної Республіки Крим,
        ______________________________________________________________________________
                                                                                         області, міста Севастополя)
                                    в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі N ___

____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження дільничної виборчої комісії - село, селище, район у місті,
місто із зазначенням відповідно району, області, Автономної Республіки Крим) 

Відповідно до статті 71, частин першої, третьої, п'ятої, шостої статті 72 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія встановила:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією,* -
__________________________________________________________________
                                                                                 (прописом)
__________________________________________________________________ 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 
 
 
______________
(цифрами) 

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, -
__________________________________________________________________
                                                                                 (прописом)
__________________________________________________________________ 

 
 
______________
(цифрами) 

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів** -
__________________________________________________________________
                                                                                 (прописом)
__________________________________________________________________ 

 
______________
(цифрами) 

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, -
__________________________________________________________________
                                                                                 (прописом)
__________________________________________________________________ 

 
______________
(цифрами) 

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, -
__________________________________________________________________
                                                                                 (прописом)
__________________________________________________________________ 

 
______________
(цифрами) 

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними,*** -
__________________________________________________________________
                                                                                 (прописом)
__________________________________________________________________ 

 
______________
(цифрами) 

____________
* Кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, з урахуванням актів (за наявності), зазначених у частині одинадцятій статті 67 та частині п'ятій статті 69 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон).

** Зазначається сумарна кількість виборчих бюлетенів:

- які залишилися у членів дільничної виборчої комісії після закінчення голосування;

- при заповненні яких виборець припустився помилки (зіпсований);

- до яких внесено зміни без рішення відповідно обласної, районної, міської, районної у місті виборчої комісії або невідповідно до такого рішення.

Невикористані виборчі бюлетені погашаються дільничною виборчою комісією відповідно до частини п'ятої статті 71 Закону до відкриття виборчих скриньок.

*** Недійсними вважаються виборчі бюлетені, що знаходяться у виборчих скриньках:

- на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;

- на яких не зазначено прізвище та відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав;

- на яких зроблено більш як одну позначку;

- на яких не поставлено жодної позначки;

- на яких не відірвано контрольний талон;

- з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення виборця;

- до яких не внесено зміни, передбачені частиною чотирнадцятою статті 67 Закону, або внесено зміни без рішення відповідно обласної, районної, міської, районної у місті виборчої комісії чи внесено зміни невідповідно до такого рішення.

7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата 

прописом 

цифрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів, -
__________________________________________________________________
                                                                                 (прописом)
__________________________________________________________________ 

|
|
|

 
______________
(цифрами) 

Цей протокол складено дільничною виборчою комісією у кількості ____ примірників, що на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії.

Усі примірники мають однакову юридичну силу.

Голова
дільничної виборчої комісії 

 
____________________
(підпис) 

 
_____________________________
(прізвище та ініціали) 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії 

 
____________________
(підпис) 

 
_____________________________
(прізвище та ініціали) 

Секретар
дільничної виборчої комісії 

 
____________________
(підпис) 

 
_____________________________
(прізвище та ініціали) 

Члени дільничної виборчої комісії, присутні на засіданні:

____________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

  

М. П. 

  

  

Підписано членами дільничної виборчої комісії:

"___" ____________ 20__ року, "____" год. "____" хв.

Перший і другий примірники цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців:

кандидати у депутати:

____________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

довірені особи кандидатів у депутати:

____________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

офіційні спостерігачі:

____________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

____________ 

______________________ 

___________ 

______________________ 

Примітки:

1. Сума чисел, зазначених у пунктах 3 (кількість невикористаних виборчих бюлетенів) і 4 (кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 1 (кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією), тобто п. 3 + п. 4 = п. 1. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням установленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності (частина тринадцята статті 71 Закону).

2. Сума чисел, зазначених у пунктах 6 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними), 7 (кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата) та 8 (кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 5 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні), тобто п. 6 + п. 7 + п. 8 = п. 5. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням установленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої розбіжності (частина тридцять четверта статті 71 Закону).

3. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.

4. Кожен примірник протоколу зобов'язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

5. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

6. У разі внесення окремих відомостей до цього протоколу на підставі передбачених Законом актів такі акти обов'язково додаються до першого примірника протоколу.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії
 

 
Т. ЛУКАШ
 

Опрос