Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт [об установлении факта передачи лицензии или ее копии другому юридическому или физическому лицу для осуществления хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.09.2010
Утратил силу

АКТ N ____

про встановлення факту передачі _______________________________________________________
                                                                                                                           (найменування ліцензіата)
ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

"___" ____________ 20__ року                                                               __________________________ 
                                                                                                                                                                  (назва населеного пункту) 

Акт складено комісією у складі:

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

призначеною наказом ________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування органу контролю) 
від "___" ____________ 20__ року N ___________

Перевірка проведена в присутності _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)

Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: __________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: _______,
Ліцензія: серія _____ N _________ від "___" ____________ 20__ року

Оригінал ліцензії, копія ліцензії _______________________________________________________
                                                                                                                          (наявні, відсутні) 

Місцезнаходження 

  

Адреса(и) місця (місць)
провадження діяльності 

  

  

  

Прізвище, ім'я, по батькові керівника ___________________________________________________
Контактний телефон __________________________________________________________________

Встановлено ________________________________________________________________________

Додатки до акта (за наявності навести перелік): 

N з/п 

Назва документа 

Кількість арк. 

  

  

  

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта отримав(ла). 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року

М. П. 

  

____________

Опрос