Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт [о невыполнении лицензиатом распоряжения органа контроля об устранении нарушений Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.09.2010
Утратил силу

АКТ N ____

про невиконання _____________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування ліцензіата) 
розпорядження ______________________________________________________________________
                                                                                           (найменування органу контролю) 
про усунення порушень Ліцензійних умов від "___" ____________ 20__ року N _____

"___" ____________ 20__ року                                                                _________________________ 
                                                                                                                                                                    (назва населеного пункту) 

Акт складено комісією у складі:

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

призначеною наказом ________________________________________________________________
                                                                                                        (найменування органу контролю) 
від "___" ____________ 20__ року N ___________

Перевірка проведена в присутності ____________________________________________________
                                                                                                                                  (прізвище, ініціали,
___________________________________________________________________________________
                                                                              посада, підпис, N доручення)

Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: __________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: _______,
Ліцензія: серія _____ N _________ від "___" ____________ 20__ року

Оригінал ліцензії, копія ліцензії _______________________________________________________
                                                                                                                          (наявні, відсутні) 

Місцезнаходження 

  

Адреса(и) місця (місць) провадження діяльності 

  

  

  

Прізвище, ім'я, по батькові керівника ___________________________________________________
Контактний телефон _________________________________________________________________ 

Порушення, що було виявлено при попередній перевірці (пункт Ліцензійних умов, що порушувався)  

Виконано /не виконано/ виконано частково  

  

  

Під час перевірки встановлено таке:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Додатки до акта (за наявності навести перелік): 

N з/п 

Назва документа 

Кількість арк. 

  

  

  

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта отримав(ла). 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

"___" ___________ 20__ року

М. П. 

  

Опрос