Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт [о повторном нарушении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.09.2010
Утратил силу

АКТ N ____

про повторне порушення ______________________________________________________________
                                                                                                                   (найменування ліцензіата) 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

"___" ____________ 20__ року                                                               __________________________ 
                                                                                                                                                                   (назва населеного пункту) 

Акт перевірки складено комісією у складі:

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

призначеною наказом ________________________________________________________________
                                                                                                        (найменування органу контролю) 
від "___" ____________ 20__ року N ___________

Перевірка проведена в присутності _____________________________________________________
                                                                                                                                   (прізвище, ініціали,
___________________________________________________________________________________
                                                                              посада, підпис, N доручення)

Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: __________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: ________,
Ліцензія: серія ____ N __________ від "___" ____________ 20__ року
Оригінал ліцензії, копія ліцензії ________________________________________________________
                                                                                                                                (наявні, відсутні) 

Місцезнаходження 

  

Адреса(и) місця (місць) провадження діяльності 

  

  

  

Прізвище, ім'я, по батькові керівника ___________________________________________________
Контактний телефон ________________________________________________________________

Під час перевірки встановлено, що порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
(необхідне підкреслити), які визначені в акті перевірки від
"___" ____________ 20__ року N ______,
___________________________________________________________________________________
                                                                   (усунуто, не усунуто, усунуто частково) 

Додатки до акта (за наявності навести перелік): 

N з/п 

Назва документа 

Кількість арк. 

  

  

  

  

  

  

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

Акт про повторне порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт складено на ________ аркушах у двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта отримав(ла). 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року

М. П. 

  

Опрос