Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт [проверки соблюдения Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.09.2010
Утратил силу

АКТ N ____

перевірки додержання ________________________________________________________________
                                                                                                        (найменування ліцензіата) 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

"___" ____________ 20__ року                                                                _________________________ 
                                                                                                                                                                   (назва населеного пункту) 

Акт перевірки складено комісією у складі:

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ініціали, посада) 

призначеною наказом ________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування органу контролю) 
від "___" ____________ 20__ року N _______

Перевірка проведена в присутності _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)

Під час перевірки встановлено таке:

1. Ліцензіат: ________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: ________,
Ліцензія: серія ___ N ___________ від "___" ____________ 20__ року
на провадження господарської діяльності з ______________________________________________
                                                                                                                                (вид господарської діяльності) 

Оригінал ліцензії, копія ліцензії ________________________________________________________
                                                                                                                         (наявні, відсутні) 

Місцезнаходження 

  

Структурний підрозділ, адреса(и) місця (місць) провадження діяльності  

  

  

  

  

  

Прізвище, ім'я, по батькові керівника ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Контактний телефон _________________________________________________________________

2. Під час перевірки встановлено таке:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Додаткова інформація (за необхідності):

3. Додатки до акта (за наявності навести перелік): 

N з/п 

Назва документа 

Кількість арк. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта отримав(ла). 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________
(підпис) 

"___" ___________ 20__ року

М. П. 

Опрос