Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация относительно состава и структуры активов ИСИ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.09.2010
Утратил силу

Інформація щодо складу та структури активів ІСІ

за станом на "   " ____________ 20__ року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд:  

Повне найменування фонду _____________________________________________________________ 

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ___________________________________________________________ 

Термін діяльності фонду (для строкових ІСІ) у форматі дата/місяць/рік __________________________ 

Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з управління
активами фонду _______________________________________________________________________ 

Контактний телефон (факс) _____________________________________________________________ 

Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача фонду _______________________ 

2. Склад активів ІСІ 

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери 

N з/п 

Вид цінних паперів  

Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента / ідентифікаційний код нерезидента*  

Найменування емітента-
резидента/
нерезидента 

Міжнародний ідентифікаційний номер
цінного папера  

Кількість цінних паперів
(шт.) 

Номінальна вартість одного цінного папера
(грн) 

Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн) 

Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн) 

Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%) 

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента
(%)  

10 

11 

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (за кожним емітентом) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Акції українських емітентів (за кожним емітентом) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Облігації українських емітентів (за кожним емітентом) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (за кожним емітентом)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Акції іноземних емітентів (за кожним емітентом)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Облігації іноземних емітентів (за кожним емітентом)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Іпотечні цінні папери (за кожним емітентом)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ощадні (депозитні) сертифікати (за кожним банком) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Векселі (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Похідні цінні папери (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші цінні папери (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом інвестицій 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

____________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

2.3. Грошові кошти на поточному та/або депозитних рахунках

Грошові кошти, на які не поширюються обмеження, встановлені частиною п'ятнадцятою статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування" __________ грн.

2.4. Перелік інвестицій у банківські метали

2.5. Дебіторська заборгованість

2.6. Перелік інших активів ІСІ

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн)

_______________________
(уповноважена особа компанії з
управління активами)
 

_________________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_______________________
(уповноважена особа зберігача) 

 

__________________
(підпис)

М.П. 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(Положення у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 01.07.2009 р. N 718)

____________

Опрос