Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет комиссии по прекращению деятельности Фонда о результатах прекращения его деятельности [паевой инвестиционный фонд]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.09.2010
Утратил силу

Звіт комісії з припинення діяльності Фонду про результати припинення його діяльності

1. Відомості про Фонд.

1.1. Повна назва Фонду ___________________________________________________.

1.2. Реєстраційний код за ЄДРІСІ Фонду ____________________________________.

1.3. Тип, вид Фонду ______________________________________________________. 

2. Відомості про компанію з управління активами Фонду.

2.1. Повне найменування компанії з управління активами Фонду ________________. 

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Фонду ___________________.

2.3. Місцезнаходження компанії з управління активами Фонду __________________.

2.4. Номер, дата видачі та строк дії ліцензії на провадження діяльності з управління активами Фонду _______________________________________.

3. Відомості про причини припинення діяльності Фонду.

3.1. Підстави припинення діяльності Фонду ___________________________________. 

3.2. Дата прийняття рішення про припинення діяльності Фонду __________________.

4. Загальна вартість активів Фонду на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду ___________________________________________________.

5. Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду __________________________________.

6. Розрахункова ціна інвестиційного сертифіката Фонду за станом на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду _______________________________________________.

7. Загальна сума грошових коштів, що були виплачені за пред'явленими інвестиційними сертифікатами Фонду, ______________________________________________________. 

8. Сума задепонованих грошових коштів, що були не сплачені інвесторам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду, __________________________________.

9. Повне найменування державної нотаріальної контори (банківської установи), де було задепоновано грошові кошти, що були не сплачені інвесторам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду, ___________________________.

 

_____________________________
(уповноважена особа компанії з
управління активами Фонду) 

_____________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

  

М. П.

  

_____________________________
(уповноважена особа зберігача) 

_____________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

  

Опрос