Идет загрузка документа (210 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о связанных лицах корпоративного инвестиционного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.08.2010
Утратил силу

Інформація про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

Інформація про акціонерів та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ)

____________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Інформація про пов'язаних фізичних осіб акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

____________
* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь акціонери, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду, - юридичні особи

____________
* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

____________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

____________
* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

____________
* Т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

Уповноважена особа компанії з
управління активами

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

(додаток 3 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 26.01.2012 р. N 208)

Опрос