Идет загрузка документа (1453 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Оценочный акт нежилых (встроено-пристроенных) помещений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.08.2010

Оцінювальний акт нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень
(через вартість 1 м2)

Область ____________________________
Район ______________________________
Місто (селище, село)_________________

N __ житлового будинку N _____ літер "______________"
по вулиці (провулку, площі) ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови ___
рік капітального ремонту (поліпшень) _______________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Опис елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо)  

Опис технічного стану елементів

Питома вага елементів за даними оціненого будинку (%) 

Для оцінюваного нежитлового приміщення  

попра-
вочний коефі-
цієнт, Ке** 

питома вага елементів після враху-
вання поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приве-
дення до 100 %,
gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос нежитлового приміщення
(ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

Sст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні його фізичного зносу на дату оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 м2)

Таблиця 2

N з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників  

Тип (аналог) оціненого будинку 

Номер типу 

  

Поправочний коефіцієнт з урахування відмінностей елементів вбудованих нежитлових приміщень від елементів оціненого будинку  

К е.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Визначення вартості заміщення (відтворення) 1 м2 нежитлових приміщень на дату їх оцінки 

в(о) н.п (1 м2) = вн.п.б(1 м2) х Кінф 

  

Поправочний коефіцієнт на різну висоту оцінюваних нежитлових приміщень і висоту (середньозважену) усіх нежитлових приміщень  

К в.п = 

   h н.п_
h с.н.п
 


  

Визначення загальної вартості заміщення нежитлових приміщень при показниках різної висоти нежитлових приміщень  

В(з) н.п = S н.п х в(о)н.п (1 м2)  

  

Коефіцієнт фізичного зносу нежитлових приміщень 

Кфіз.н.п згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень (грн) 

В інв.н.п = В (з)н.п х Ке.заг х Кв.п х К знец х Кр х Кфіз.н.п 

  

Інвентаризаційна вартість додаткових елементів нежитлових приміщень 

В інв. д. е =S В д.е (а) х Кінф х Кзнец х Кр х Кфіз.д.е 

  

Підсумкова інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень з урахуванням додаткових поліпшень (елементів) (грн) 

В(п)інв.н.п = В інв.н.п + В інв.д.е  

  

Примітка. Кр - за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

______________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.6 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Оцінювальний акт нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень (через вартість 1 м3)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N __ житлового будинку N _____ літер "____________"
по вулиці (провулку, площі) ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови ___
рік капітального ремонту (поліпшень) _______________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Опис елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

N
з/п 

Назва елементів* 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості тощо)  

Опис технічного стану елементів об'єкта оцінки 

Питома вага за даними оціненого будинку (%) 

Для оцінюваного нежитлового приміщення 

поправочний коефіцієнт,
К е** 

питома вага елементів після враху-
вання поправок, gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приве-
дення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос нежитлового приміщення (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

Sст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 м3)

Таблиця 2

N з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників  

Тип (аналог) оціненого будинку  

Номер типу 

  

Поправочний коефіцієнт з урахування відмінностей елементів вбудованих нежитлових приміщень від елементів оціненого будинку 

К е.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Визначення вартості заміщення (відтворення) 1 м3 нежитлових приміщень на дату їх оцінки  

вн.п (1 м3) = вб(1 м3) х К інф 

  

Визначення загальної вартості заміщення нежитлових приміщень 

В (з) н.п = V н.п х вн.п(1 м3)  

  

Коефіцієнт фізичного зносу нежитлових приміщень  

К фіз.н.п згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

Інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень  

В інв.н.п = В(з)н.п х Ке.заг х Кзнец х К р х Кфіз.н.п 

  

Інвентаризаційна вартість додаткових елементів нежитлових приміщень  

В інв.д.е = S Вд.е(а) х Кінф х Кзнец х Кр х Кфіз.д.е 

  

Підсумкова інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень з урахуванням додаткових поліпшень (елементів) 

В(п)інв.н.п = В інв.н.п + В інв.д.е (грн) 

  

Примітка. Кр - за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

______________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.7 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Опрос