Идет загрузка документа (1453 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Оценочный акт квартиры

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.08.2010

Оцінювальний акт квартири

(через вартість 1 м2)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село) ________________

N ___ житлового будинку N __________ літер "_____"
по вулиці (провулку, площі) _____________________
рік побудови будинку ________
рік капітального ремонту (поліпшень) ________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Опис елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

N
з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо)  

Опис технічного стану елементів квартири 

Питома вага елементів за даними оціненого будинку
(%) 

Для оцінюваної квартири 

поправочний коефіцієнт,
К е** 

питома
вага елементів після врахування поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос квартири (ст. 8 х ст. 9) (%)  

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

Sгр.7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості квартири

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оціненого будинку 

Номер типу 

  

Загальна площа однієї квартири будинку (середня)  

Sкв.б (м2) = 

Sб(м2)
N
 


  

Усереднена вартість заміщення 1 м2 оцінюваної квартири на дату оцінки 

в(о)кв (1 м2) = вб(1 м2) х Кінф 

  

Поправочний коефіцієнт на різну величину середньої загальної площі квартир будинку і загальної площі оцінюваної квартири  

Кпл.кв 

  

Поправочний коефіцієнт на різну середньозважену висоту приміщень будинку і висоту приміщень оцінюваної квартири в цьому будинку  

Кв.пр = 

hпр.кв
hпр.б
 


  

Поправочний коефіцієнт з урахування непропорційної зміни одиничної вартості при відмінності висоти поверху оцінюваної квартири у порівнянні з середньозваженою висотою поверху оціненого будинку 

Кв.пов 

  

Поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.4)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

Узагальнений поправочний коефіцієнт до вартості заміщення 1м2 загальної площі оціненого будинку 

Куз.кв = Кпл.кв х Кв.пр х Кв.пов х Ке.заг 

  

Скоригована вартість заміщення квартири (грн) 

Вз.с.кв = Sкв х в(о)кв(1 м2) х Куз.кв 

  

10 

Коефіцієнт фізичного зносу квартири 

Кфіз.кв згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

11 

Інвентаризаційна вартість квартири (грн) 

Вінв.кв = Вз.с.кв х К фіз.кв х Кзнец х Кр 

  

12 

Вартість додаткових поліпшень квартири  

Впол.д.кв 

  

13 

Підсумкова інвентаризаційна вартість квартири з урахуванням додаткових поліпшень (грн) 

Вп.інв.кв = В інв.кв + В пол.д.кв 

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.4 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

Оцінювальний акт квартири

(через вартість 1 м3)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N ___ житлового будинку N ________ літер "_______"
по вулиці (провулку, площі) _____________________
рік побудови будинку ________
рік капітального ремонту (поліпшень) _____________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Опис елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо) 

Опис технічного стану 

Питома вага елементів за даними оціненого будинку
(%) 

Для оцінюваної квартири 

поправочний коефіцієнт,
К е** 

питома вага елементів після врахування поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %,
gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів
(%) 

знос квартири
(ст 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

Sст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до одиничної вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості квартири (спрощений метод оцінки)

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оціненого будинку  

Номер типу 

  

Корисний об'єм оцінюваної квартири будинку - Vкв (визначається як добуток загальної площі цієї квартири і висоти поверху) 

Vрозр.кв (м3) =Vкв х Кv,

де Кv

         Vб_____
Sкв.б х hпов.б
 


 

  

Усереднена вартість заміщення 1 м3 оцінюваної квартири на дату оцінки 

в(о) кв (1 м3) = вб (1 м3) х Кінф  

  

Поправочний коефіцієнт з урахуванням непропорційної зміни одиничної вартості при відмінності висоти поверху оцінюваної квартири у порівнянні з середньозваженою висотою поверху оціненого будинку 

Кв.пов 

  

Поправочний коефіцієнт на відмінність елементів оцінюваної квартири від відповідних елементів оціненого будинку (заноситься в підсумок ст. 6 додатка 1.10.5) 

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з додатком 1.10.5 

  

Попередня вартість заміщення окремої квартири 

Вз.п.кв = Vрозр. кв х в(о)кв (1 м3) х Кв.пов х Ке.заг  

  

Коефіцієнт фізичного зносу квартири 

К фіз. кв - згідно з додатком 1.10.5 

  

Інвентаризаційна вартість квартири (грн) 

Вінв.кв = Вз.п.кв х Кзнец х Кр х Кфіз.кв 

  

Вартість додаткових поліпшень квартири  

В пол.д.кв 

  

10 

Підсумкова інвентаризаційна вартість квартири з урахуванням поліпшень (грн) 

Вп.інв.кв = В інв.кв + В пол.д.кв  

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.5 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Опрос