Идет загрузка документа (1453 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Оценочный акт здания (упрощенный метод)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.08.2010

Оцінювальний акт будинку (спрощений метод)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N _____ літер "______"
призначення будинку ________________________
вулиця (провулок, площа)_____________________
поверховість (кількість поверхів) _______________
рік побудови ________  

Основні техніко-економічні показники будинку (блоку, секції)

Опис елементів оцінюваного будинку (блоку, секції), визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, їх питомої ваги та фізичного зносу

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів будинку, будівлі 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості) 

Оцінка техніч-
ного стану 

Питома вага за аналогом (%) 

Для оцінюваного об'єкта 

розрахунок поправочних коефіцієнтів стосовно аналога*,
Кеі = веі (о) : веі (а) 

питома вага елементів після враху-
вання поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос будинку (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Фундаменти та цоколь 

  

  

  

  

  

  

  

  

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Покриття (дах)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Сміттєпровід 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Балкони та лоджії 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Опорядження зовнішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Входи 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Ліфти 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Ін-
же-
нер-
не об-
лад-
нан-
ня 

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Водопостачання холодне 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Телефонізація 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Радіофікація 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Телебачення 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Домофон 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Блискавкозахист 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

  

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Поправочні коефіцієнти з урахуванням відмінностей елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога розраховуються шляхом ділення одиничної вартості елементів оцінюваного будинку на одиничну вартість відповідних елементів об'єкта-аналога.

Порядок розрахунку вартості будинку

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оцінюваного будинку 

Номер типу 

  

Вартість відтворення 1 м3 будівельного об'єму за аналогом 

грн/м3 

  

Вартість відтворення 1 м2 загальної площі за аналогом 

грн/м2 

  

Вартість відтворення 1 м2 корисної площі вбудовано-прибудованих приміщень за аналогом 

грн/м2 

  

Коефіцієнт класу капітальності об'єкта оцінки до аналога  

Кк 

  

Коефіцієнт з урахування територіальних умов будівництва (сейсмічність, розроблювані території, осідаючі ґрунти)  

1) Кт = Кс.о : Кс.а
2) Кті = 1,11
 

  

Коефіцієнт до показників вартості з урахування різної висоти поверхів об'єкта оцінки і аналога  

Кв.п = Кп.о : Кп.а  

  

Поправочний коефіцієнт на перевищення будівельного об'єму об'єкта оцінки порівняно з аналогом понад 5 % 

Кv (цегл.) = 0,95;
Кv (в.панел; в.блочн.) = 0,98
 

  

Поправочний коефіцієнт до вартості відтворення будинку-аналога за відмінностями загальних характеристик об'єкта оцінки 

Кб.заг = Кк х Кт х Кв.п х Кv або
Кб.заг = Кк х Кті х Кв.п х Кv 

  

10 

Загальний поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.2)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

11 

Питома вага елементів після урахування поправок (заноситься у ст. 7 таблиці 1 додатка 1.10.2)  

gеі(п) = ст. 5 х Кеі (ст. 6), % 

  

12 

Коригування питомих ваг елементів (заноситься у ст. 8 таблиці 1 додатка 1.10.2) - приведення до 100 %  

gеі(о) = gеі(п): Ке.заг 

  

13 

Визначення вартості заміщення 1 м3 об'єкта оцінки станом на 01.01.2007 

во(1 м3) = ва(1 м3) х Кб.заг х Ке.заг 

  

14 

Вартість заміщення оцінюваного нерухомого майна на дату оцінки (грн) 

Вз = (Вн.ч + Вп.ч) х Кінф, де
К п.ч = 0,8
 

  

15 

Коефіцієнт фізичного зносу об'єкта оцінки  

Кфіз = 100 % - S (ст.10), де
100 %
S (ст. 10) згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

16 

Інвентаризаційна вартість об'єкта оцінки (грн) 

Вінв = Вз х Кзнец х Кр х Кфіз 

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

______________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

________________
(підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 1.10.2 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Опрос