Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет по результатам предоставления образовательных услуг при осуществлении повышения квалификации должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.07.2010

ЗВІТ
за результатами надання освітніх послуг при здійсненні підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

за __ півріччя 20___ року

N
з/п
 

Основні показники 

Одиниця виміру 

Абсолютні показники 

План 

Факт 

Науково-педагогічні працівники, які залучені до надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 

  

Кількість науково-педагогічних працівників, які задіяні у наданні освітніх послуг з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 

осіб 

  

  

Кількість науково-педагогічних працівників, які мають вчені звання: 

  

  

  

доцента 

осіб 

  

  

професора 

осіб 

  

  

Кількість науково-педагогічних працівників, які мають наукову ступінь: 

  

  

  

доктора наук 

осіб 

  

  

кандидата наук 

осіб 

  

  

Кількість науково-педагогічних працівників, які здобули вчене звання або отримали наукову ступінь за звітний період 

осіб 

  

  

Кількість іноземних науково-педагогічних працівників, які залучені до підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
(із зазначенням країн): 

осіб 

  

  

Кількість науково-педагогічних працівників, які залучені до підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад та пройшли навчання у сфері державного управління: 

осіб 

  

  

у відповідних навчальних закладах України, у тому числі в: 

осіб 

  

  

1. (вказати навчальний заклад)

2. 

осіб 

  

  

у відповідних навчальних закладах України держав - членів ЄС та НАТО 

осіб 

  

  

  

1. (вказати навчальний заклад)

2. 

осіб 

  

  

посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад, які проходять підвищення кваліфікації у сфері державного управління 

  

Кількість слухачів (студентів), які пройшли (проходять) підвищення кваліфікації у сфері державного управління 

осіб 

  

  

Кількість посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, які проходять (пройшли) навчання за кордоном: 

  

  

  

Науково-методичне забезпечення навчання 

  

Кількість розроблених навчально-методичних посібників з питань державного управління (із зазначенням їх найменувань та року випуску) 

шт. 

  

  

Кількість розроблених збірників нормативно-правових актів з питань державного управління (із зазначенням їх найменувань та дат випуску) 

шт. 

  

  

Кількість розроблених навчально-методичних посібників з державного управління (із зазначенням їх найменувань та року випуску) 

шт. 

  

  

Міжнародна співпраця 

  

Налагодження співробітництва між навчальними закладами держав - членів ЄС та НАТО, які здійснюють підготовку фахівців з питань державного управління: 

  

  

  

навчальні заклади держав - членів ЄС та НАТО 

перелік 

  

  

Проведення та координація наукових досліджень 

  

Проведення заходів з актуальних питань державного управління: 

  

  

  

науково-практичних конференцій 

перелік 

  

  

"круглих столів" 

перелік 

  

  

семінарів 

перелік 

  

  

  

інше 

перелік 

  

  

Фінансування 

  

Обсяг фінансування: 

  

  

  

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (у тому числі за кордоном) 

тис. гривень 

 

 

стажування за кордоном фахівців 

тис. гривень 

  

  

стажування за кордоном викладачів 

тис. гривень 

  

  

видання навчально-методичних посібників, збірників нормативно-правових актів з питань державного управління 

тис. гривень 

 

 

Джерела фінансування: 

тис. гривень 

  

  

державний бюджет 

тис. гривень 

  

  

місцевий бюджет 

тис. гривень 

  

  

міжнародна технічна допомога 

тис. гривень 

  

  

інші джерела фінансування, передбачені законодавством 

тис. гривень 

  

  

Додаткова інформація 

Керівник навчального закладу 

_______________________
(підпис) 

(ініціали, прізвище) 

Примітка. Додаткова інформація - інформація щодо заходів, процедур, матеріалів тощо, які сприяли навчальному закладу у підвищенні якості надання освітніх послуг у цій сфері

Опрос