Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справочные показатели деятельности субъекта хозяйствования, находящегося в управлении Министерства аграрной политики Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.07.2010

Довідкові показники діяльності
суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Міністерства аграрної політики України

____________________________________________________________________________________
(назва державного підприємства повністю)
за ____________ 2010 року

Код ЄДРПОУ _____________________

(тис. грн.)

N
п/п 

Повне найменування підприємства 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

Валовий прибуток (збиток) 

за звітний період (форма N 2, рядок 010, графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 010, графа 4) 

за звітний період (форма N 2, рядок 035, графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 035, графа 4) 

за звітний період (форма N 2, рядок 040, графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 040, графа 4) 

за звітний період (форма N 2, рядок 050 (055), графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 050 (055), графа 4) 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 

Чистий прибуток (збиток) 

Використання чистого прибутку на розвиток виробництва 

Частина чистого прибутку, що перераховується до державного бюджету 

Капітальні інвестиції 

за звітний період (форма N 2, рядок 170 (175), графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 170 (175), графа 4) 

за звітний період (форма N 2, рядок 220 (225), графа 3) 

за попередній період (форма N 2, рядок 220 (225), графа 4) 

за звітний період 

за попередній період 

план (рядок 024 (025) фінансового плану підприємства) 

факт (рядок 024 (025) фінансового плану підприємства) 

Відсоток виконання фінансового плану (графа 18 х 100 / графа 17) 

план (таблиця 2, сума рядків 002 - 006; 008 фінансового плану підприємства) 

факт (таблиця 2, сума рядків 002 - 006; 008 фінансового плану підприємства) 

відсоток виконання фінансового плану (графа 21 х 100 / графа 20) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* У графах 17, 18, 20 та 21 дані наводяться підсумком, що наростає (тобто сума відповідних граф фінансових планів підприємства з I кварталу по звітний).

Керівник 

______________________/
(П. І. Б.) 

________________________
(підпис) 

Головний бухгалтер 

______________________/
(П. І. Б.) 

________________________
(підпис) 

М. П. 

  

  

____________

Опрос