Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Объяснительная записка к отчету [относительно подготовки, составления и представления квартальной финансовой и статистической отчетности государственными предприятиями, относящимися к сфере управления Министерства аграрной политики Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.07.2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ЗА ____________ 2010 РОКУ

1. Інформація про підприємство

Коротко розкривається інформація про організаційно-правову форму, місцезнаходження підприємства. Наводиться короткий опис основної діяльності підприємства. Розкривається структура підприємства (якщо є філії - вказується місцезнаходження, основний вид діяльності по кожній філії). Розкривається облікова політика підприємства.
При зміні статутного капіталу підприємства, вказуються причини цих змін (із зазначенням номерів і дат наказів або інших рішень уповноваженого органу управління).
 

2. Виробнича діяльність підприємства

Наводяться основні показники виробничої діяльності (наявність земельних ділянок, урожайність, обсяги виробництва основних видів продукції тощо). Крім того, детально розкривається інформація про витрати на незавершене виробництво.
Виробничі показники порівнюються з плановими та аналогічними показниками попереднього звітного періоду. Розкриваються причини значних відхилень показників.
 

3. Дохід

Детально розшифровується інформація про доходи підприємства (розшифровується кожен дохідний рядок форми N 2 "Звіт про фінансові результати").
Вказуються причини зростання або зменшення доходів підприємства у порівнянні з попереднім звітним періодом.
 

4. Витрати

Детально розшифровується інформація про витрати підприємства (розшифровується кожен витратний рядок форми N 2 "Звіт про фінансові результати"). Розкриваються елементи операційних витрат.
Вказуються причини зростання або зменшення витрат підприємства у порівнянні з попереднім звітним періодом.
 

5. Дебіторська та кредиторська заборгованості

Детально розшифровуються як довгострокова, так і поточна дебіторська та кредиторська заборгованості. Обов'язково вказується сума простроченої заборгованості та заходи спрямовані на її погашення.
Перелік дебіторів і кредиторів наводиться за формою:

N
з/п
 

Назва підприємства, установи, організації 

Сума заборгованості, грн. 

За що виникла заборгованість 

Дата виникнення заборгованості 

Примітки 


Обов'язково розкривається склад іншої заборгованості (ряд. 210, 470, 610 форми N 1 "Баланс").
У разі зростання заборгованості порівняно з початком року, вказуються причини такого зростання.
 

6. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Розкривається інформація про нарахування та сплату податків, зборів та обов'язкових платежів. Вказуються причини виникнення простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення.
У разі зростання податкової заборгованості порівняно з початком року, вказуються причини такого зростання.
 

7. Фінансові результати

Підприємства, що спрацювали прибутково вказують напрямки використання прибутку.
Підприємства, які отримали збитки, надають детальне пояснення причин збитковості та планові заходи щодо недопущення збитків у майбутньому.
 

8. Праця і заробітна плата

Розкривається інформація про чисельність працівників підприємства, середньомісячну заробітну плату, умови праці тощо. Проводиться аналіз змін чисельності та заробітної плати порівняно з попереднім звітним періодом.
Підприємства, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, надають пояснення щодо виникнення заборгованості та вказують шляхи її погашення.
 

9. Наявність та використання основних засобів

Вказуються суми капітальних інвестицій.
Розкривається інформація про будівництво, оновлення основних засобів (у тому числі придбання).
Аналізуються зміни вартості основних засобів та капітальних інвестицій порівняно з початком року та плановими показниками.
 

10. Утримання об'єктів соціальної сфери

Підприємства, що мають на балансі об'єкти соціальної сфери, розкривають інформацію про витрати на утримання цих об'єктів, наявність заборгованості щодо сплати комунальних платежів, проблемні питання тощо. 

11. Зовнішньоекономічна діяльність

Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, розкривають інформацію про наявні контракти, заборгованість. У разі наявності простроченої заборгованості наводяться причини її виникнення та заходи спрямовані на її погашення. 

12. Інше

Розкривається інформація про зміни, що відбулися у статтях фінансової звітності, але не розкриті у попередніх розділах. Крім того, наводиться інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовому звіті, але є обов'язковою для розкриття, за вимогами відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

13. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

Розкриваються основні проблемні питання діяльності підприємства та наводяться заходи, що розробляються керівництвом та спрямовані на успішну роботу у звітному періоді. 

Керівник 

_________________________ 

Головний бухгалтер 

_________________________ 

М. П. 

  

Опрос