Идет загрузка документа (688 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Книга измерений метана и учета загазованностей [повышенных концентраций диоксида углерода (углекислого газа)] [правила безопасности в угольных шахтах]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.07.2010

КНИГА
ВИМІРІВ МЕТАНУ І ОБЛІКУ ЗАГАЗУВАНЬ [ПІДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ (ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ)]

Шахта __________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта __________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Категорія за газом ________________________________________________________________________ 

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Форма 1 

Результати вимірів концентрації метану

Найменування та номер дільниці _______________________________________________________________ 

Місяць __________________ рік ________

Наймену-
вання виробки 

Результати вимірів концентрації метану, % 

Число випадків перевищення норм вмісту метану за місяць 

Підпис начальника дільниці за I, II і III декади 

Підпис головного інженера шахти 

Примітки 

Числа місяця 

... 

31 

Зміни 

II 

III 

IV 

II 

III 

IV 

… 

II 

III 

IV 

Форма 2 

Облік загазувань

Дата та час виявлення загазування, годин, хв. 

Найменування пласта, дільниці, виробки 

Уміст метану в місці загазування, % 

Причина загазування.
Вид загазування (технологічне, аварійне) 

Тривалість загазування, годин, хв. 

Втрати через загазування 

Підписи відповідальних осіб за 

Заходи щодо попередження загазувань 

Підписи начальників технологічної дільниці та дільниці ВТБ 

Підпис головного інженера шахти 

місце виміру 

максимальна концентрація 

у проведенні виробок, м 

видобутку, т 

розгазу-
вання 

розсліду-
вання 

10 

11 

12 

13 

Форма 3 

Облік суфлярних виділень і проривів метану

Номер суфляру (прориву), дата та час виникнення 

Вид метано-
виділення (суфляр, прорив) 

Назва та символ пласта 

Найме-
нування виробки 

Місце виник-
нення суфляру (прориву) у виробці 

Концентрація метану у вихідному з виробки струмені під час дії суфляру (прориву), % 

Витрата повітря, м3/хв. 

Максимальна зареєстрована витрата метану, м3/хв. 

Тривалість дії суфляру (прориву), діб 

Роботи, що проводились у виробці перед суфлярним виділенням (проривом) метану 

Геологічні порушення, наявні у місці або поблизу суфляру (прориву) 

Заходи, що здійсню-
валися під час ліквідації суфлярного виділення (прориву) 

Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці 

Підпис головного інженера шахти 

10 

11 

12 

13 

14 

Форма 4 

Облік підвищеної концентрації діоксиду вуглецю (вуглекислого газу)

Назва виробки із вказівкою місця, де виявлена підвищена концентрація 

Дата та час виявлення підвищеної концентрації, годин, хв. 

Дата та час здійснення вимірів, годин, хв. 

Результати вимірів 

Час, протягом якого спостерігалася підвищена концентрація, годин 

Причини появи підвищеної концентрації 

Заходи, здійснені для ліквідації підвищеної концентрації 

Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці 

Підпис головного інженера шахти 

місце виміру 

витрата повітря, м3/хв. 

концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), % 

10 

11 

Опрос