Идет загрузка документа (688 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Книга осмотра вентиляторных установок и проверки реверсирования [правила безопасности в угольных шахтах]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.07.2010

КНИГА
ОГЛЯДУ ВЕНТИЛЯТОРНИХ УСТАНОВОК ТА ПЕРЕВІРКИ РЕВЕРСУВАННЯ

Місце встановлення__________________________________________________________________________

Шахта _____________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 2 роки

Тип вентилятора і номер агрегату 

_____________________
_____________________ 

Огляд вентиляторної установки

Дата огляду 

Дефекти, знайдені під час огляду вентиляторної установки разом з будівлею 

Підпис особи, яка здійснювала огляд 

Застосовані заходи щодо усунення дефектів 

Підпис особи, яка усунула дефекти. Дата закінчення робіт 

Підписи про приймання, зауваження посадових осіб 

Перевірка реверсивних, перемикаючих і герметизуючих пристроїв і реверсування вентиляційного струменя

Дата пере-
вірки 

Дефекти, виявлені під час перевірки реверсивних, перемикаючих та герметизуючих пристроїв під час огляду вентиляцій-
ного каналу 

Намічені заходи щодо усунення знайдених дефектів 

Тривалість переведення вентиляційної установки на реверсивний режим, хв. 

Тривалість зміни напряму вентиляційного струменя, хв. 

Витрата повітря, що надходить до шахти після реверсування вентиляційного струменя 

Підписи осіб, які здійснювали перевірку 

Вказівки головного інженера шахти, підпис, дата 

м3/с 

% від витрат повітря при нормальному режимі 

 

КНИГА
ОБЛІКУ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Місце встановлення __________________________________________________________________________ 

Шахта ______________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Тип вентилятора і номер агрегату 

________________________
________________________ 

Дата 

Час (годин, хвилин) 

Номер агрегату, що працює 

Показання вимірювальних приладів 

Темпера-
тура підшип-
ників, °C 

Зупинка вентиляторів 

Помічені порушення в стані агрегатів (підшипників, двигуна тощо) 

Підпис чергового машиніста або особи, яка обслуговує пульт дистанційного керування та контролю роботи вентиляторної установки 

Підпис машиніста, що прийняв зміну 

Зауваження посадових осіб шахти 

тиск, даПа (мм рт.ст.) 

подача, м3/с 

трива-
лість (з якого по який час) 

при-
чини 

10 

11 

12 

 

КНИГА
ВИМІРІВ МЕТАНУ І ОБЛІКУ ЗАГАЗУВАНЬ [ПІДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ (ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ)]

Шахта __________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта __________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Категорія за газом ________________________________________________________________________ 

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Форма 1 

Результати вимірів концентрації метану

Найменування та номер дільниці _______________________________________________________________ 

Місяць __________________ рік ________

Наймену-
вання виробки 

Результати вимірів концентрації метану, % 

Число випадків перевищення норм вмісту метану за місяць 

Підпис начальника дільниці за I, II і III декади 

Підпис головного інженера шахти 

Примітки 

Числа місяця 

... 

31 

Зміни 

II 

III 

IV 

II 

III 

IV 

… 

II 

III 

IV 

Форма 2 

Облік загазувань

Дата та час виявлення загазування, годин, хв. 

Найменування пласта, дільниці, виробки 

Уміст метану в місці загазування, % 

Причина загазування.
Вид загазування (технологічне, аварійне) 

Тривалість загазування, годин, хв. 

Втрати через загазування 

Підписи відповідальних осіб за 

Заходи щодо попередження загазувань 

Підписи начальників технологічної дільниці та дільниці ВТБ 

Підпис головного інженера шахти 

місце виміру 

максимальна концентрація 

у проведенні виробок, м 

видобутку, т 

розгазу-
вання 

розсліду-
вання 

10 

11 

12 

13 

Форма 3 

Облік суфлярних виділень і проривів метану

Номер суфляру (прориву), дата та час виникнення 

Вид метано-
виділення (суфляр, прорив) 

Назва та символ пласта 

Найме-
нування виробки 

Місце виник-
нення суфляру (прориву) у виробці 

Концентрація метану у вихідному з виробки струмені під час дії суфляру (прориву), % 

Витрата повітря, м3/хв. 

Максимальна зареєстрована витрата метану, м3/хв. 

Тривалість дії суфляру (прориву), діб 

Роботи, що проводились у виробці перед суфлярним виділенням (проривом) метану 

Геологічні порушення, наявні у місці або поблизу суфляру (прориву) 

Заходи, що здійсню-
валися під час ліквідації суфлярного виділення (прориву) 

Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці 

Підпис головного інженера шахти 

10 

11 

12 

13 

14 

Форма 4 

Облік підвищеної концентрації діоксиду вуглецю (вуглекислого газу)

Назва виробки із вказівкою місця, де виявлена підвищена концентрація 

Дата та час виявлення підвищеної концентрації, годин, хв. 

Дата та час здійснення вимірів, годин, хв. 

Результати вимірів 

Час, протягом якого спостерігалася підвищена концентрація, годин 

Причини появи підвищеної концентрації 

Заходи, здійснені для ліквідації підвищеної концентрації 

Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці 

Підпис головного інженера шахти 

місце виміру 

витрата повітря, м3/хв. 

концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), % 

10 

11 

 

КНИГА
КОНТРОЛЮ СТАНУ ПИЛОВОГО РЕЖИМУ

Шахта ____________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Частина I.

Заходи щодо попередження вибухів вугільного пилу

Пласт ___________________________________________________________________________________ 

Виробка _________________________________________________________________________________ 

Заходи __________________________________________________________________________________ 

Нижня межа вибуховості пилу, г/м3 __________________________________________________________ 

Норма осланцювання, % ___________________________________________________________________ 

Місце контролю (номер пікету або відстань від сполучення з будь-якою виробкою) 

Дата 

Висновок про пиловибухо-
небезпеку

виробки 

Підпис особи, що проводила контроль 

Вміст зовнішньої вологи у вугільному дрібняку і пилу або негорючих речовин у осланцьованому пилу за даними ДАРС (ДВГРС), % 

Зауваження головного інженера шахти 

Частина II.

Заслони

Заслон N ________

Виробка __________________________________________________________________________________ 

Переріз __________ м2

Тип заслону _______________________________________________________________________________ 

Місце встановлення заслону (номер пікету, відстань від сполучення з будь-якою виробкою) ____________
__________________________________________________________________________________________ 

Дільниця, за якою закріплений заслон _________________________________________________________ 

Розрахункова кількість води або інертного пилу на заслон ___________ л (кг)

Місткість посудини або полиці _____________ л (кг)

Число посудин або полиць ________________ шт.

Дата 

Стан заслону 

Підпис особи, що оглядала заслон 

Розпорядження начальника дільниці ВТБ 

Зауваження головного інженера шахти 

встановлення заслону 

огляду 

Примітка. Біля кожного заслону закріплюється табличка такої форми:

Заслон N _________

Виробка ___________________________________________________________ переріз ______________м2

Розрахункова кількість води або інертного пилу __________ л (кг)

Число посудин або полиць ________________ шт.

Місткість посудини або полиці ________________ л (кг)

Дата заливання або завантаження заслону _____________________________________________________ 

Дата огляду заслону ________________________________________________________________________ 

Підпис перевіряючого ______________________________________________________________________ 

 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ

Шахта ___________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Категорія шахти за газом ___________________________________________________________________ 

Відносна газоносність, м3/т _________________________________________________________________ 

 

Початий ____________ 20__ року

Закінчений ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Розділ I. Режим роботи вентиляторів

Вентиляторна установка

N _____________

1. Місце розташування вентиляторної установки

__________________________________________________________________________________________ 

2. Тип вентилятора _________________________________________________________________________ 

3. Діаметр робочого колеса вентилятора ______________________________________________________ м 

4. Частота обертання робочого колеса вентилятора ___________________________________________ хв-1

5. Кут встановлення лопаток робочого колеса ____________________________________________ градус 

6. Кут встановлення лопаток напрямного апарата _________________________________________ градус 

7. Складність провітрювання шахти - показник nпит. _____________________________________ кВт·с/м3

Дата 

Подача вентилятора, м3/хв. 

Тиск, даПа 

Аеродинамічний опір, даПа·с26m)* 

Віза та розпорядження головного інженера шахти 

Підпис виконавця 

____________
* 1 кm = 0,981 даПа·с26

Розділ II. Характеристика провітрювання всієї вентиляційної мережі шахти та розподіл повітря у виробках

(графи 1 - 10 - перша сторінка розвороту журналу)

Форма 2

Дата виміру витрати та перевірки складу повітря 

Вхідний струмінь 

Вихідний струмінь 

місце виміру витрати повітря 

переріз виробки в місці виміру, м2 

швидкість повітряного струменя, м/с 

витрата повітря, м3/хв. 

температура повітря за сухим термометром, ° C; відносна вологість, % 

місце виміру витрати та перевірки складу повітря 

переріз виробки в місці виміру, м2 

швидкість повітряного струменя, м/с 

витрата повітря, м3/хв. 

10 

(графи 11 - 17 - друга сторінка розвороту журналу)

Вихідний струмінь 

Зауваження головного інженера шахти або начальника дільниці ВТБ 

вміст в повітрі, % 

температура за сухим термометром, °C;
відносна вологість, % 

CH4/H2 

CO2 

O2 

CO 

H2S/SO2 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Форма 3

Розділ III. Характеристика провітрювання тупикових виробок

(графи 1 - 8 - перша сторінка розвороту журналу)

Найменування виробки 

Дата планових перевірок складу та вимірів витрати повітря 

Площа поперечного перерізу виробки, м2 

Довжина тупикової частини виробки, м 

Кількість ВР, що одночасно витрачається, кг (у чисельнику - щодо вугілля, в знаменнику - щодо породи) 

Витрата повітря, м3/хв. 

Дата перевірок складу повітря після підривних робіт 

що надходить у привибійний простір виробки 

що виходить із вибою тупикової виробки 

що надходить до місця встановлення вентилятора місцевого провітрювання 

(Графи 9 - 18 - друга сторінка розвороту журналу)

Подача вентилятора місцевого провітрювання, м3/хв. 

Вміст, % 

Концентрація CO та оксиду азоту, перерахована на умовний оксид вуглецю, % 

Час провітрювання, після закінчення якого люди допускаються до вибоїв виробок після підривних робіт, хв. 

Зауваження головного інженера шахти та підпис начальника дільниці 

CH4 

CO2 

O2 

CO 

NO2 

оксиди азоту (у перерахунку на NO2

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

КНИГА
ОГЛЯДУ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ

Підйом ___________________________________________________________________________________ 

Шахта ____________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Розділ I. Огляд стану деталей підйомної установки

N
з/п 

Об'єкт огляду 

Місяць, рік 

Числа місяця 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  2  25  26  27  28  29  30  31 

1. 

Підйомна машина: 

а) барабан (приводний шків); 

б) гальмо (комплекс); 

в) редуктор муфти; 

г) індикатор (покажчик глибини) 

2. 

Електрообладнання: 

а) запобіжні та захисні пристрої
(обмежувач швидкості, кінцеві вимикачі, швидкостемір тощо); 

б) електродвигуни підйомної машини,
перетворююча група (при системі Г-Д),
тиристорний перетворювач (при системі ТП-Д); 

в) розподільний пристрій та реверсори; 

г) командоапарат, роторна магнітна станція та рідинний реостат; 

ґ) пульт управління; 

д) апаратура автоматизації, сигналізації та
вимірювальні прилади 

3. 

Шківи: 

а) футерівка; 

б) підшипники; 

в) спиці та обід; 

г) стан мастил 

4. 

Підйомна посудина, противага: 

а) підвісний пристрій; 

б) стопорні та огороджувальні пристрої (двері); 

в) парашути; 

г) напрямні пристрої; 

ґ) стояки, балки, вушка 

5. 

Кулаки 

6. 

Хитні майданчики 

7. 

Провідники і розпіри 

8. 

Завантажувальні пристрої 

9. 

Розвантажувальні пристрої 

10. 

Стопори 

11. 

Амортизуючі пристрої багатоканатних
підйомних установок 

12. 

Виробка та колійне господарство 

13. 

Підтримуючі та затискні ролики 

14. 

Людські вагонетки: 

а) перевірка парашутних пристроїв включенням ручного привода; 

б) огляд причіпних пристроїв; 

в) огляд парашутних пристроїв; 

г) огляд обмежувача швидкості; 

ґ) огляд колісних пар; 

д) перевірка справності сигналізації кондуктору 

15. 

Натяжний пристрій:
а) натяжний шків;
б) каретка 

16. 

Підпис особи, яка здійснювала огляд 

Місце для зауважень головного механіка шахти (начальника дільниці ШТ)

Розділ II. Несправності підйомної установки та заходи щодо їх усунення

Дата 

Опис несправності механізму або пристрою 

Заходи щодо усунення дефекту або неполадки, термін виконання та прізвище виконавця 

Відмітка про виконання, підпис виконавця та головного механіка 

 

Таблиця 1

Призначення канатів і установок, тип підйомної машини 

Запас міцності, раз 

а) підйомні людських і аварійно-ремонтних установок з машинами барабанного типу, двоканатних зі шківами тертя (при розрахунку за кількістю працівників), не обладнаних парашутами 

9,0 

б) підйомні людських, вантажно-людських і вантажних одноканатних та людських і вантажно-людських багатоканатних установок зі шківами тертя 

8,0 

в) підйомні вантажно-людських установок з машинами барабанного типу і вантажно-людських триканатних із шківами тертя, не обладнаних парашутами, канати для підвішування навантажувачів (грейферів) в стволі та прохідницьких люльок 

7,5 

г) підйомні вантажних багатоканатних установок 

7,0 

ґ) підйомні вантажних установок з машинами барабанного типу 

6,5 

д) підйомні пересувних аварійних установок, канатні провідники в стволах шахт, що перебувають в експлуатації, канати для підвішування помостів при проходженні стволів глибиною до 600 м, для підвішування рятувальних драбин, насосів, труб водовідливу, прохідницьких агрегатів 

6,0 

е) урівноважувальні гумотросові та канати для підвішування помостів при проходженні стволів глибиною від 600 до 1500 м 

5,5 

є) відбійні установок з канатними провідниками, канатні провідники прохідницьких підйомних установок, канати для підвішування прохідницького обладнання, зокрема стволопрохідницьких комбайнів у стволах глибиною понад 900 м, за винятком зазначеного в підпунктах «в» і «з» цієї таблиці, для підвішування помостів під час проходки стволів глибиною від 1500 до 2000 м, нові підйомні канати при разовому опусканні великовагових вантажів підйомною посудиною або негабаритних вантажів під нею і при навішуванні (заміні) підйомних посудин на багатоканатних підйомних установках 

5,0 

ж) гальмівні та амортизаційні канати парашутів клітей (від динамічного навантаження) 

3,0 

з) стропи багаторазового використання при опусканні негабаритних і довгомірних вантажів під підйомною посудиною, сигнальні троси вантажно-людських і людських підйомних установок 

10,0 

Таблиця 2

Назва виробки 

Висота підвіски, м 

Виробки приствольного двору на ділянках пересування працівників до місця посадки у вагонетки 

2,2 

Виробки приствольного двору; посадочні і вантажно-розвантажувальні майданчики; пересічення виробок, якими пересуваються працівники, з виробками, в яких підвішений контактний провід 

2,0 

Усі інші виробки за наявності механізованого перевезення працівників або окремих виробок (відділень) для пересування працівників 

Допускається не менша за 1,8 

Таблиця 3

Назва виробок 

Максимальна швидкість підіймання та спускання, м/с 

працівників 

вантажів 

Вертикальні виробки, обладнані: 

клітями 

12 

Визначається проектом 

скіпами 

Визначається проектом 

Похилі виробки, обладнані: 

скіпами 

вагонетками 

Вертикальні виробки в проходці, обладнані: 

баддями
(з напрямними) 

12 

баддями
(без напрямних) 

підвісним прохідницьким обладнанням 

0,2 

рятувальними драбинами 

0,35 

Спускання негабаритів вертикальними і похилими виробками 

1/3 номінальної швидкості даного підйому 

Таблиця 4

Кут нахилу, градус 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 і більше 

Величина уповільнення, м/с2 

0,8 

1,2 

1,8 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

5,0 

Таблиця 5

Вид кріплення ствола 

Вид і розташування армування 

Назва зазору 

Мінімальна величина зазору, мм 

Примітка 

1. Дерев'яне 

Дерев'яне та металеве з одностороннім і двостороннім розташуванням провідників 

Між підйомними посудинами і кріпленням 

200 

Для шахт, що знаходяться в експлуатації, у разі особливо тісного розташування підйомних посудин у стволі з дерев'яним армуванням допускається зазор не менше ніж 150 мм при лобовому розташуванні провідників, а також при двосторонньому, якщо найбільш виступаюча частина посудини знаходиться від осі провідників на відстані, не більшій за 1 м 

2. Бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Металеве з одно- і двостороннім розташуванням провідників 

Між підйомними посудинами і кріпленням 

150 

  

3. Бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Дерев'яне з одностороннім і двостороннім розташуванням провідників 

Між підйомними посудинами і кріпленням 

200 

  

4. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове 

Металеві та дерев'яні розпори, що не несуть провідники 

Між підйомними посудинами і розпорами 

150 

При особливо щільному розташуванні підйомних посудин у стволі цей зазор може бути зменшений до 100 мм 

5. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове 

Між підйомними посудинами розпір відсутній 

Між двома посудинами, що рухаються 

200 

При жорстких провідниках 

6. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Одностороннє, двостороннє бокове і лобове розташування провідників 

Між кліттю і елементами посадочних пристроїв 

60 

В експлуатаційних стволах, уведених до 1973 р., цей зазор може бути не менше ніж 40 мм 

7. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Одностороннє, двостороннє бокове і лобове розташування провідників 

Між розпорами і виступними частинами підйомних посудин, віддалених від осі провідників на відстань до 750 мм 

40 

За наявності на підйомній посудині виступних розвантажувальних роликів зазор між роликом і розпором повинен бути збільшений на 25 мм 

8. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Дерев'яне з лобовим розташуванням провідників 

Між розпором, несучим провідником і кліттю 

50 

  

9. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Металеве і дерев'яне, незалежно від розташування провідників 

Між зовнішньою кромкою башмака підйомної посудини та затискним пристроєм для кріплення провідників до розпорів 

15 

  

10. Дерев'яне, цегляне, бетонне, тюбінгове, бетонітове 

Одностороннє, двостороннє і лобове розташування провідників 

Між найбільш виступаючими і віддаленими від центру частинами посудини і розпором з урахуванням зношення провідників і лап та можливого повороту посудини 

25 

Для шахт, що проектуються 

11. Дерев'яне, цегляне, бетонне, тюбінгове 

Металеве і дерев'яне, незалежно від розташування провідників 

Між рейками приймальних майданчиків і клітей 

30 

  

Таблиця 6

Кут нахилу, град. 

до 20 

25 

30 і більше 

К* = Мгальмстат. 

2,1 

2,6 

3,0 

____________
* Значення коефіцієнта статичної надійності гальма К для проміжних кутів нахилу, не вказаних в табл. 6, визначається шляхом лінійної інтерполяції.

Таблиця 7

Відношення сумарного розривного зусилля всіх дротів підйомного каната до кінцевого вантажу

Тип підйомних машин і призначення підйомних установок 

Відношення, раз 

Машини барабанного типу: 

  

людські  

13 

вантажно-людські  

10 

вантажні  

8,5 

Підйомні машини зі шківами тертя: 

  

одноканатні людські, вантажно-людські та вантажні і багатоканатні людські та вантажно-людські установки, окрім дво- і триканатних, не обладнаних парашутами 

11,5 

багатоканатні вантажні 

9,5 

Таблиця 8

Запас міцності канатів доріг допоміжного транспорту шахт

Призначення канатів 

Запас міцності 

Тягові для підземних пасажирських канатних доріг, монорейкових і надґрунтових рейкових доріг при розрахунку за кількістю працівників, натяжні підземних пасажирських підвісних канатних доріг  

Тягові для монорейкових і надґрунтових рейкових доріг при розрахунку за масою вантажу, допоміжних лебідок у похилих виробках  

Тягові для скреперних, маневрових і допоміжних (у горизонтальних виробках) лебідок 

Таблиця 9

Запас міцності нескінченних канатів відкаток похилими виробками

Довжина відкатки, м 

До 300 

Від 300 до 600 

Від 600 до 900 

Від 900 до 1200 

Понад 1200 

Запас міцності 

5,5 

4,5 

3,5 

Таблиця 10

Періодичність контролю втрати перерізу шахтних канатів

Призначення каната 

Кут нахилу виробок, градус 

Період часу, місяць 

до першої перевірки 

між наступними перевірками за втрати перерізу металу, % 

до 12 

до 15 

понад 15 

Підйомний: 

  

  

  

  

  

оцинкований 

90 

12 

0,5 

без покриття 

90 

0,5 

Підйомний 

Понад 60 

0,5 

Підйомний 

Менше 60* 

0,5 

0,25 

Для підвішування рятувальних драбин і прохідницьких люльок 

90 

0,5 

Для підвішування стволопрохідницьких комбайнів із запасом міцності менше шестикратного 

90 

12 

Для підвішування помостів під час проходження стволів за навішування із запасом міцності менше шестикратного 

90 

12 

Круглі стальні врівноважувальні 

90 

Таблиця 11 цього додатка до Правил 

12 

Гальмівні парашутів 

90 

Таблиця 11 цього додатка до Правил  

Провідникові сталкові 

90 

Таблиця 11 цього додатка до Правил 

Для підвішування прохідницького обладнання 

90 

Таблиця 11 цього додатка до Правил 

12 

____________
* У виробках з кутом нахилу до 60°, де встановлений термін експлуатації канатів понад шість місяців, періодичність контролю встановлюється головним механіком шахти, при цьому період часу до першої перевірки каната не повинен перевищувати половини встановленого терміну.

Таблиця 11

Термін експлуатації шахтних канатів

Призначення і конструкція каната 

Термін експлуатації до першого експертного обстеження, років 

Порядок і умови продовження терміну експлуатації канатів 

Підйомні канати установок зі шківом тертя: 

шестисталкові з органічним осердям 

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів  

Підйомні канати установок з машинами барабанного типу: 

шестисталкові з органічним осердям на людських і вантажнолюдських підйомних установках  

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів  

шестисталкові з органічним осердям на вантажних підйомних установках  

з металевим осердям, багатосталкові і фасонносталкові 

закриті підйомні 

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів за всією довжиною, через кожен рік - до 10 років або за наслідками випробувань у канатно-випробувальній станції відрізка каната, узятого біля його нижнього кінця, через кожні півроку - до 7 років 

Врівноважувальні канати підйомних установок: 

шестисталкові з органічним осердям і круглі багатосталкові оцинковані, що мало крутяться 

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів  

плоскі сталеві машин барабанного типу 

Не продовжується  

плоскі сталеві шківів тертя 

За наслідками технічного огляду через кожні 6 місяців - до 4 років  

гумотросові від стику до стику (або до кінця у причіпного пристрою) 

У порядку, обумовленому в Інструкції з експлуатації вогнестійких гумотросових врівноважувальних канатів у шахтних стволах, - до 10 років, а за навішування із запасом міцності більше ніж 12-кратний - до 15 років  

Гальмівні та амортизаційні канати: 

гальмівні канати парашутів 

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів, - до 7 років 

амортизаційні канати парашутів клітей 

За наслідками технічного огляду через кожні 12 місяців - до 7 років 

Провідникові та відбійні канати: 

закриті несучі канати шахт, що знаходяться в експлуатації  

15 

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів, - до 20 років 

сталкові канати шахт, що знаходяться в експлуатації 

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів, - до 7 років 

канати шахт, що будуються 

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів, - до 5 років 

Канати для підвішування помосту та прохідницького обладнання (труб, кабелів): 

сталкові, які можна перевірити на втрату перерізу:  

  

  

без покриття діаметром до 45 мм 

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів, - до 10 років 

оцинковані, а також без покриття діаметром 45 мм і більше 

сталкові, які неможливо перевірити на втрату перерізу металу (наприклад, через обмежені умови) 

Не продовжується 

канати для підвішування механічних навантажувачів (грейферів) при проходженні стволів 

2 місяці 

Не продовжується 

 

КНИГА
ПРИЙМАННЯ ТА ЗДАВАННЯ ЗМІН

Підйом _______________________________________________________________________________________

Шахта ________________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Ліва сторінка

Дата 

Час здавання змін, година, хв. 

Прізвище машиніста, що приймає зміну 

Пожежні засоби 

Чистота приміщень та температура в машинному залі 

Стан елементів 

гальмові пристрої 

компресорна установка 

обмежувач швидкості, захист від напуску каната 

блокувальні пристрої 

кінцеві вимикачі 

покажчик глибини та швидкостемір 

робочі 

запобіжні 

10 

11 

12 

Права сторінка

підйомної машини 

Підпис про приймання зміни 

Зауваження 

апаратура сигналізації, зв'язку та вимірювальні прилади 

стан двигунів та пускової електроапаратури 

барабани та футерівка 

підшипники 

наявність мастила 

апаратура автоматизації 

у підшипниках 

у картері зубчатої передачі 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

КНИГА
ОГЛЯДУ КАНАТІВ ТА ЇХ ВИТРАТ

Підйом ______________________________________________________________________________________ 

Шахта _______________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Розділ I. Запис результатів огляду канатів

(ліва сторінка книги - лівий (головний, тяговий) канат,
права сторінка книги - правий (головний, тяговий) канат)

Лівий / правий (головний, тяговий) канат 

Дата 

Загальне число зламаних дротів 

Число зламаних дротів на кроці звивки каната 

Відстань до найбільш пошкодженої ділянки каната від причіпного пристрою, м 

Подов-
ження каната, м 

Діаметр каната, мм 

Відстань до ділянки з найменшим діаметром каната від його кінця біля причіпного пристрою, м 

Результати виміру розподілу навантаження між головними канатами багато-
канатних підйомних машин 

Підпис особи, яка здійснювала огляд 

Підпис головного механіка шахти або старшого механіка 

Примітки 

фактичний після навішування

наймен-
ший 

10 

11 

12 

Розділ II. Запис витрат канатів

N з/п 

Дата виготовлення та отримання каната 

Завод-
виробник каната 

Заводський номер каната 

ГОСТ або ТУ 

Конст-
рукція та звивка каната 

Діаметр каната за заводськими даними, мм 

Дата навішу-
вання каната 

Номер свідоцтва та дата випробувань 

Куди навішений канат (лівий або правий) 

Номер свідоцтва та дата повторних випробувань 

Дата зняття каната 

Причини зняття каната 

Час зберігання каната до його навішування, днів 

Термін експлу-
атації каната 

Підпис механіка шахти 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

КНИГА
РЕЄСТРАЦІЇ СТАНУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ

Шахта ________________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Дата перевірки 

Найменування та місце встановлення об'єкта перевірки 

Результати оглядів і вимірювань із зазначенням заводських номерів несправного обладнання та характеру несправності 

Необхідні заходи для усунення несправностей 

Прізвище та підпис особи, яка здійснювала перевірку 

Розпорядження головного енергетика (головного механіка) шахти про усунення порушень із вказівкою особи, якій ця робота доручена 

Відмітка про усунення порушень та підпис особи, що проводила усунення 

 

КНИГА
СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ПОЖЕЖНИМИ ДІЛЬНИЦЯМИ ТА ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ПЕРЕМИЧОК

Шахта _____________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Дата 

Місце-
знаходження перемички, N 

Стан перемички, який ремонт потрібно провести 

Температура повітря за перемичкою, °C 

Склад газу, % 

CO2 

CH4 

CO 

O2 

H2 

C2H2 

C2H4 

Примітка 

10 

11 

12 

Форма останніх сторінок книги для реєстрації перемичок

N
з/п 

N перемички 

Місцезна-
ходження 

Матеріал перемички 

Площа в світлі, м2 

Глибина врубів, м 

Дата зведення 

Примітка 

 

КНИГА
ОГЛЯДУ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ ВОДОВІДЛИВНИХ УСТАНОВОК

Шахта ______________________________________________________________________________________ 

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Місце встановлення __________________________________________________________________________ 

 

 

Почата ____________ 20__ року

Закінчена ____________ 20__ року

Термін зберігання 5 років

Таблиця 1

Реєстрація (облік) водовідливної установки

N
насосного агрегату 

Насос 

Двигун 

тип 

заводський номер та дата випуску 

дата введення в експлуатацію 

тип 

заводський номер та дата випуску 

дата введення в експлуатацію 

Таблиця 2

Результати оглядів водовідливної установки

Дата 

N насосного агрегату 

Час вмикання та вимикання насоса 

Показання КВП 

Характер виявлених несправностей та здійснені заходи щодо їх усунення, підпис 

Дата та результати огляду водовідливної установки; намічені заходи для усунення недоліків, підпис 

мано-
метра 

вакуум-
метра 

витра-
томіра 

ампер-
метра 

____________

Опрос