Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сводная таблица основных показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность предприятия

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.05.2010
Утратил силу

 

Підприємство ___________________________
Форма власності _________________________
Вид діяльності ___________________________

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства за ____________ 20__ р.

Назва показника 

Код ряд. 

Од. вим. 

Фактично 

Звітний період 

За відповідний період минулого року 

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах без ПДВ, акцизного збору: 

  

тис. грн. 

  

  

- у діючих цінах 

- " - 

  

  

Фінансові результати від операційної діяльності 

- " - 

  

  

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 

- " - 

  

  

Чистий прибуток (+), збиток (-) 

- " - 

  

  

Затрати на виробництво в діючих цінах: 

- " - 

  

  

в т. ч. матеріальні витрати 

6.1 

- " - 

  

  

витрати на оплату праці 

6.2 

- " - 

  

  

відрахування на соціальні заходи 

6.3 

- " - 

  

  

амортизаційні відрахування 

6.4 

- " - 

  

  

інші операційні витрати 

6.5 

- " - 

  

  

Собівартість виробленої продукції 

- " - 

  

  

Виручка від реалізації без ПДВ, всього 

- " - 

  

  

Із загальної виручки: виручка від реалізації продукції на експорт 

- " - 

  

  

Придбано по імпорту 

12 

- " - 

  

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 

13 

- " - 

  

  

в іноземній валюті 

14 

- " - 

  

  

Довгострокові кредити банків 

15 

- " - 

  

  

Короткострокові кредити банків 

16 

- " - 

  

  

Дебіторська заборгованість 

17 

- " - 

  

  

в т. ч. прострочена дебіторська заборгованість 

17.1 

- " - 

  

  

Кредиторська заборгованість 

18 

  

  

  

в т. ч. прострочена кредиторська заборгованість 

18.1 

  

  

  

із неї прострочена заборгованість до бюджету 

18.2 

- " - 

  

  

Обсяг капітальних інвестицій 

19 

- " - 

  

  

Введено в дію основних засобів 

20 

- " - 

  

  

Наявність власних обігових коштів 

21 

- " - 

  

  

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 

22 

осіб 

  

  

Середньооблікова кількість штатних працівників 

23 

осіб 

  

  

Фонд оплати праці штатних працівників 

24 

тис. грн. 

  

  

Керівник

Головний бухгалтер

Опрос