Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт принятия-передачи вещественных доказательств, которые являются объектами, которые изъяты из гражданского оборота или ограничено оборотоспособные

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.05.2010

АКТ
прийняття-передачі речових доказів, які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні
від "___" ____________ 200_ р.

       Складено _________________________________________________________________________
                                                                                                  (місце складення акта) 

       Представники суду _________________________________________________________________
                                                                              (повне найменування суду, його місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

з одного боку, і представники підприємства _______________________________________________
                                                                                                                        (повне найменування підприємства, 
_____________________________________________________________________________________
                                                               установи чи організації, його місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

з другого боку, склали цей акт про нижченаведене

Суд на підставі _______________________________________________________________________
                                                              (вид судового рішення із зазначенням його дати і номера) 

передає, а підприємство, установа чи організація ___________________________________________
                                                                                                                                        (дата і номер наказу; 
_____________________________________________________________________________________
            найменування документа, який дає право на здійснення відповідних заходів із зазначенням його дати і номера) 

приймає речові докази, які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні

Перелік та опис речових доказів ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Додаткові відомості ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Голова комісії 

_____________________
(найменування посади) 

___________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

_____________________ 

___________ 

___________________ 

  

_____________________ 

___________ 

___________________ 

  

_____________________ 

___________ 

___________________ 

____________

Опрос