Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол надзора за регистрацией акционеров, проведением общего собрания, голосованием и подбитием его итогов на общем собрании акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.05.2010
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Протокол
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
(необхідне підкреслити)

_________________________________________________ "___________________________________" 

__________________________________
           (дата складання протоколу) 

____________________
(місце складання протоколу) 

Місцезнаходження товариства: ________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _____________________________________________________

Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів: _______________________________________

Фактичне місце проведення загальних зборів: ___________________________________________

Дата та час початку реєстрації акціонерів (за повідомленням): _____________________________
                                                                                     (фактично): ________________________________ 

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів (за повідомленням): __________________________
                                                                                      (фактично): _______________________________ 

Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства проводиться на підставі доручення від "___" ____________ 20__ року N __________ контрольною групою у складі:

Керівника контрольної групи - _________________________________________________________
Члена контрольної групи - _____________________________________________________________

Посада та П. І. Б. особи, яка головує на загальних зборах:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Найменування реєстратора або депозитарію - у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані такій особі, серія, номер, дата видачі ліцензії, прізвище та ініціали керівника:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Склад реєстраційної комісії:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Підставою для проведення Комісією контролю за реєстрацією акціонерів є:  

Звернення акціонера(ів) (їх представників за довіреністю) 

  

Звернення посадової(их) особи (осіб) органів акціонерного товариства 

  

Звернення реєстратора або депозитарію акціонерного товариства 

  

Ініціатива Комісії та/або її територіальних органів 

  

 

 

Відомості про реєстрацію випуску акцій:

Свідоцтво про випуск акцій 

N                             від 

Ким видане 

  

Форма випуску 

  

Статутний капітал акціонерного товариства складає                                   (грн.), розподілений на

Кількість акцій:
простих
привілейованих 

 

 

  

  

Кількість викуплених акціонерним товариством власних акцій, шт. 

  

Загальна кількість голосуючих акцій 

 

Акціонерне товариство повідомлено про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду листом N ______________________ від ____________________

Вид загальних зборів: чергові / позачергові (необхідне підкреслити)

Повідомлення про проведення загальних зборів:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів: _________________________

Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, складеного станом на
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій товариства: ________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Наявність контролю за реєстрацією зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків простих акцій _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

За даними реєстраційної (лічильної, мандатної) комісії: 

Загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією акцій (голосів), % 

  

Загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією привілейованих акцій (голосів), % 

  

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів), % 

  

Необхідна для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів), % 

  

Кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні, % 

  

Наявність фактів відмови у реєстрації:

Перелік осіб 

Причини відмови 

  

  

  

  

  

  

  

  

Під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів контрольною групою встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Виявлені під час контролю за реєстрацією акціонерів порушення: 

 з/п 

Виявлене порушення 

Пункт та/або стаття 

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено 

  

  

  

Час початку загальних зборів: ______________________________________
Час закінчення загальних зборів: ___________________________________

Лічильна комісія у складі: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

N з/п 

Питання порядку денного 

Спосіб голосування 

Результати голосування (за даними лічильної комісії) 

Підсумки голосування
(відповідно до протоколу про підсумки) 

  

  

  

  

За
Проти
Утримались
Не голосували
Зіпсовані бюлетені 

Наявність у бюлетені реквізитів, визначених частиною другою статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" ________________________________________________________________

Під час проведення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства контрольною групою встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Виявлені під час нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства порушення: 

N
з/п
 

Виявлене порушення 

Пункт та/або стаття 

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено 

  

  

  

Перелік документів, що додаються до протоколу: 

N
з/п
 

Назва документа, реквізити 

Кількість аркушів 

  

  

Підписи: 

Керівник контрольної групи 

  

_______________________________ 

Член контрольної групи 

  

_______________________________ 

Примірник протоколу отримав 

_______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 

__________________
(дата) 

____________

Опрос