Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение на осуществление надзора за регистрацией акционеров, проведением общего собрания, голосованием и подбитием его итогов на общем собрании акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.05.2010
Утратил силу

__ примірник 

Доручення N ______ від "___" ____________ 20__ року
на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів,
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків
на загальних зборах акціонерного товариства
(необхідне підкреслити)

_________________________________________________________________
(повне найменування акціонерного товариства)

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та
статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" доручаю: 

1. 

___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

- керівнику робочої групи; 

2. 

___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

- члену робочої групи 

здійснити нагляд за _____________________________________________________________________
                                                 (необхідне вписати: реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та
                                                                    підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства) 
______________________________________________________________________________________.
                                                                         (повне найменування акціонерного товариства) 

      Підставою здійснення нагляду є _______________________________________________________.

     На підставі цього Доручення Представники Комісії мають права, передбачені Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства" та Порядком нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2009 року N 1607, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України "___" ____________ 20__ року за N ______, а саме мають право:
     безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств за службовим посвідченням; мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення Нагляду; вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію у посадових осіб акціонерного товариства, та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду. 

     У разі виявлення правопорушень законодавства про цінні папери доручаю:
__________________________________________________ порушити справу про правопорушення та
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника робочої групи)
скласти акт про правопорушення на ринку цінних паперів.

     Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

     Доручення дійсне до "___" ____________ 20__ року. 

___________________________
(посада уповноваженої особи)

М. П. 

___________________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Опрос