Идет загрузка документа (167 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Выборочный опрос домохозяйств относительно эффективности программ социальной помощи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.05.2010

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ
 

Вибіркове опитування домогосподарств
щодо ефективності програм соціальної допомоги
______________________________________________________________________

  

  


  


  

  

  

  


  

  


  

  

  

  


регіон 

тип населеного пункту 

номер ПТОВ (ВТОВ) 

код фахівця з інтерв'ювання 

порядковий номер
домогосподарства
 

Шановні господарі!
Державний комітет статистики України разом з Міністерством праці та соціальної політики України за підтримки проекту Світового банку "Удосконалення системи соціальної допомоги" проводять опитування щодо ефективності програм соціальної допомоги. Надані Вами відповіді допоможуть у майбутньому приймати рішення для поліпшення ефективності та дієвості програм соціальної допомоги для тих, хто її потребує.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ'Ю: 

  

  


  

  


  

  


  

  

  

число 

місяць 

рік 

ПОЧАТОК ІНТЕРВ'Ю: 

  

  


  

  


ЗАКІНЧЕННЯ ІНТЕРВ'Ю: 

  

  


  

  


  

год.  

хв. 

  

год.  

хв. 


РЕЗУЛЬТАТИ ВІЗИТІВ У ДОМОГОСПОДАРСТВО: 

  

Перший візит 

Другий візит 

Третій візит 

Інтерв'ю проведено ______________ 

Відмова від інтерв'ю _____________ 

Відсутність господарів ___________ 

Інтерв'ю перенесено _____________ 


I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Які програми соціальної допомоги Ви знаєте?

Ю Запропонуйте респондентові Картку N 1 та обведіть коди програм, які назвав респондент.

Назва програми 

Коди програм 

Варіанти відповіді 

  

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

N 1 

1 

  

Допомога при народженні дитини 

N 2 

2 

  

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

N 3 

3 

  

Допомога на дітей одиноким матерям 

N 4 

4 

  

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 

N 5 

5 

  

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

N 6 

6 

  

Не знаю жодної з перелічених, але маю загальну уяву про систему соціальної допомоги 

  

15 

=> 1.4. 

НЗВ 

  

99 

=> 1.7. 

Ю Можливий один з трьох варіантів заповнення: коди програм з Картки N 1, або "15", або код "99".

1.2. Що саме Вам відомо про ці програми соціальної допомоги? Ї

Ю Мають бути заповненими відповіді по всіх Програмах, відмічених у запитанні 1.1.!

Ю Якщо респондент зазначив "Інше", вкажіть, що саме.

  

Програма 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

1. Кому та за яких умов надається допомога 

2. Куди звернутися для призначення допомоги 

3. Які документи подавати 

4. Орієнтовні розміри окремих видів допомоги 

5. Інше (вкажіть) _____________

Ю На запитання 1.3. - 1.6. запропонуйте респондентові надавати відповіді щодо відомих йому програм у цілому.

1.3. З яких джерел Ви отримуєте інформацію про програми соціальної допомоги, які Ви знаєте? Ї

Ю Можливі декілька варіантів відповідей!

Від працівників органів соціального захисту __________________ 

В органах місцевої влади __________________________________ 

У медичних закладах _____________________________________ 

Від родичів, колег, друзів, сусідів ___________________________ 

Із засобів масової інформації (телебачення, преса, радіо) ________ 

Інтернет ________________________________________________ 

Інше (вкажіть) ____________________________________________ 

НЗВ ____________________________________________________ 

99 

1.4. З Вашої точки зору, соціальна допомога надається саме тим, хто її потребує? Ї

Ю Можливий лише один варіант відповіді!

Так, цілком ______________________________________________ 

Скоріше так ______________________________________________ 

Частково так, частково ні ___________________________________ 

Скоріше ні _______________________________________________ 

Зовсім ні _________________________________________________ 

НЗВ _____________________________________________________ 

99 

1.5. Оцініть, будь ласка, які зміни Ви відчули у системі соціальної допомоги за останні два роки? Ї

Ю Можливий лише один варіант відповіді!

Значно поліпшилася ___________________________ 

  

Дещо поліпшилася ____________________________ 

  

Залишилася без змін ___________________________ 

  

Дещо погіршилася ____________________________ 

  

Значно погіршилася ___________________________ 

  

НЗВ ________________________________________ 

99 

=> 1.7. 

1.6. З 2006 року уряд проводить низку заходів з метою вдосконалення системи соціальної допомоги. Якщо Вам відомо про які-небудь із цих заходів, оцініть їх, будь ласка: Ї

Ю Можливий лише один варіант відповіді у рядку!

Ю Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!

  

Поліпшили 

Не вплинули 

Погіршили 

Не відомо про захід 

НЗВ 

1. Збільшення розмірів допомоги 

99 

2. Спрощення процедури подання документів (можливість отримання всіх видів допомоги під час одного звернення, на підставі одного пакета документів за принципом "єдиного вікна") 

99 

3. Прискорення розгляду поданих документів на отримання допомоги 

99 

4. Покращення інформування населення щодо правил та умов надання соціальної допомоги 

99 

5. Поліпшення умов прийому громадян за рахунок ремонту та обладнання приміщень 

99 

1.7. Чи вважаєте Ви, що існуюча система пільг є справедливою (тобто чи отримують пільги саме ті люди, які потребують соціальної підтримки)? Ї

Ю Можлива лише одна відповідь у рядку!

Ю Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!

  

Цілком справедливою 

Недостатньо справедливою 

Несправедливою 

НЗВ 

1. Пільги на житлово-комунальні послуги та паливо 

99 

2. Пільги на абонентську плату за телефон 

99 

3. Пільги на плату за проїзд громадським транспортом 

99 

4. Пільги на плату за ліки 

99 

5. Пільги на санаторно-курортне лікування 

99 

6. Пільги на зубопротезування 

99 

1.8. Чи вважаєте Ви доцільним замінити пільги на грошові виплати? Ї

Ю Можлива лише одна відповідь у рядку!

Ю Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!

  

Так 

Ні 

НЗВ 

1. На житлово-комунальні послуги та паливо 

99 

2. На абонентську плату за телефон 

99 

3. На плату за проїзд громадським транспортом 

99 

4. На плату за ліки 

99 

5. На санаторно-курортне лікування 

99 

6. На зубопротезування 

99 

1.9. Чи підтримуєте Ви надання пільг залежно від рівня доходів громадян? Ї

Ю Можлива лише одна відповідь у рядку!

Ю Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!

  

Так 

Ні 

НЗВ 

1. На житлово-комунальні послуги та паливо 

99 

2. На абонентську плату за телефон 

99 

3. На плату за проїзд громадським транспортом 

99 

4. На плату за ліки 

99 

5. На санаторно-курортне лікування 

99 

6. На зубопротезування 

99 

Ю Для респондентів, які на запитання 1.7. перейшли з запитання 1.1. =>  4.5.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІЙНИХ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Чи маєте Ви або члени Вашого домогосподарства зараз або мали у який-небудь період протягом останніх двох років право на отримання будь-якої державної соціальної допомоги?

Так _______________________________________________ 

  

Ні ________________________________________________ 

=> 2.7. 

НЗВ ______________________________________________ 

99 

=> 2.7. 

2.2. Чи отримуєте або отримували Ви або члени Вашого домогосподарства будь-яку державну соціальну допомогу протягом двох останніх років?

Так _______________________________________________ 

=> 3.1. 

Ні ________________________________________________ 

  

НЗВ ______________________________________________ 

99 

  

2.3. Чи зверталися Ви або члени Вашого домогосподарства до відповідних органів для оформлення державної соціальної допомоги протягом останніх двох років?

Так _______________________________________________ 

=> 2.5. 

Ні ________________________________________________ 

  

НЗВ ______________________________________________ 

99 

=> 4.5. 

2.4. З яких причин Ви або члени Вашого домогосподарства не зверталися за допомогою, на яку маєте право?

Ю Можлива лише одна відповідь!

Не маю потреби у допомозі _____________________________________ 

Розмір допомоги є замалим _____________________________________ 

Не маю можливості для оформлення повного пакета документів або процедура оформлення є надто
складною ____________________________________________________ 

Незручно, відчуваю дискомфорт від необхідності звертатися за
допомогою ___________________________________________________ 

Тільки плануємо звернутися ____________________________________ 

Незручне розташування або незручний графік роботи органів соціального
захисту ______________________________________________________ 

Інше (вкажіть) ________________________________________________ 

НЗВ _________________________________________________________ 

99 

Ю Перехід на запитання  => 4.5.

2.5. Чи було Вам або членам Вашого домогосподарства відмовлено у призначені допомоги, за якою звернулися? Ї

Ю Можливі декілька варіантів відповідей!

Ні, завершуємо оформлення допомоги __________________________ 

=> 4.5. 

Так, було за причинами:  

  

  

Несвоєчасне подання документів ________________________________ 

  

Пакет документів був неповним _________________________________ 

  

Рівень доходів не давав права на призначення допомоги ____________ 

  

Не відповідали іншим (крім рівнів доходів) критеріям _______________ 

  

НЗВ _________________________________________________________ 

99 

=> 4.5. 

Ю Можливий один з трьох варіантів заповнення: код "1", або декілька з кодів "2 - 5", або код "99".

2.6. Чи вдавалися Ви або члени Вашого домогосподарства до таких заходів у зв'язку з відмовою у призначені допомоги, за якою звернулися: Ї

Ю Можлива лише одна відповідь у рядку!

  

Так 

Ні 

НЗВ 

1. Подавав апеляцію або скаргу 

99 

2. Намагався дооформити всі необхідні документи 

99 

Ю Перехід на запитання  => 4.5.

2.7. Чи відчуваєте Ви або члени Вашого домогосподарства потребу в отриманні будь-якої державної соціальної допомоги?

Так ___________________________________________ 

  

Ні ____________________________________________ 

=> 2.9. 

НЗВ __________________________________________ 

99 

=> 2.9. 

2.8. Якої саме державної соціальної допомоги потребуєте Ви або члени Вашого домогосподарства?

Ю Запропонуйте респондентові Картку N 1 та запишіть коди програм, які зазначив респондент!

Назва програми 

Коди програм 

Варіанти відповіді 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

N 1 

1 

Допомога при народженні дитини 

N 2 

2 

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

N 3 

3 

Допомога на дітей одиноким матерям 

N 4 

4 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 

N 5 

5 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

N 6 

6 

Будь-якої іншої програми 

  

7 

НЗВ 

  

99 

Ю Можливі три варіанти заповнення: коди програм з Картки N 1, варіант відповіді "7", або код 99".

2.9. Якби Ви або члени Вашого домогосподарства мали право на отримання державної соціальної допомоги, чи стали б займатися її оформленням?

Так ___________________________________________ 

=> 4.5. 

Ні ____________________________________________ 

  

НЗВ __________________________________________ 

99 

  

2.10. Якими є головні причини, через які Ви не стали б звертатися за соціальною допомогою? Ї

Ю Можливі декілька варіантів відповідей!

Не маю потреби у допомозі ______________________________________ 

Розмір допомоги є замалим ______________________________________ 

Не маю можливості для оформлення повного пакету документів, або процедура оформлення є надто
складною _____________________________________________________ 

Незручно, відчуваю дискомфорт від необхідності звертатися за
допомогою ___________________________________________________ 

Незручне розташування або незручний графік роботи органів соціального
захисту _______________________________________________________ 

Сподіваюсь на те, що найближчим часом самостійно вийду із скрутного
становища ____________________________________________________ 

Інше (вкажіть) _________________________________________________ 

НЗВ __________________________________________________________ 

99 

Ю Перехід на запитання => 4.5.

III. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРОГРАМАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Учасниками яких програм державної соціальної допомоги є Ви або члени Вашого домогосподарства протягом останніх двох років?

Ю Запропонуйте респондентові Картку N 1 та обведіть коди програм, які назвав респондент!

Назва програми 

Коди програм 

Варіанти відповіді 

  

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

N 1 

1 

  

Допомога при народженні дитини 

N 2 

2 

  

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

N 3 

3 

  

Допомога на дітей одиноким матерям 

N 4 

4 

  

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 

N 5 

5 

  

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

N 6 

6 

  

НЗВ 

  

99 

=> 4.5. 

Ю Можливі два варіанти заповнення: коди програм з Картки N 1 або код "99".

3.2. Як би Ви оцінили ступінь задоволення якістю надання державної соціальної допомоги? Ї

Ю Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент назвав у запитанні 3.1.

Ю Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!

  

Програма 

  

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

  

Повністю задоволений 

1  

=> 3.4. 

Скоріше задоволений 

  

Важко визначитись 

  

Скоріше незадоволений 

  

Зовсім незадоволений 

  

НЗВ 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

=> 3.4. 

Ю Якщо респондент на запитання 3.2. по всіх програмах відповів "1 - повністю задоволений" або відмічено всі відповіді "НЗВ", запитання 3.3. йому не ставиться, переходьте до запитання => 3.4.

Якщо по окремих програмах респондент надав будь-яку іншу відповідь, крім "1 - повністю задоволений", поставте йому запитання 3.3. по цих програмах.

3.3. Якими є основні причини неповної задоволеності якістю надання державної соціальної допомоги? Ї

Ю Можливі декілька варіантів відповідей по кожній програмі!

Ю Якщо респондент зазначив "Інше", вкажіть, що саме.

  

Програма 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

1. Відсутність інформації про право на допомогу або порядок її отримання 

2. Тривала процедура збору та оформлення документів 

3. Занадто великі черги при оформленні документів 

4. Низький професіоналізм персоналу, помилки у роботі, ставлення до відвідувачів 

5. Затримка призначених виплат 

6. Малий розмір допомоги 

7. Інше (вкажіть) 

8. НЗВ 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

3.4. Як призначена соціальна допомога вплинула на рівень добробуту Вашого домогосподарства? Ї

Ю Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент назвав у запитанні 3.1.

Ю Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!

  

Програма 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

Суттєво підвищила 

Підвищила певною мірою 

Ніяк не вплинула 

НЗВ 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

3.5. Як часто виникали затримки з отриманням соціальної допомоги? Ї

Ю Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент назвав у запитанні 3.1.

Ю Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!

  

Програма 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

Часто 

Іноді 

Ніколи 

НЗВ 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

3.6. Скільки часу Вам знадобилося, щоб оформити допомогу, яку Ви отримуєте (від моменту першого відвідування центру до моменту призначення допомоги)? Ї

Ю Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент назвав у запитанні 3.1.

Ю Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!

Тривалість оформлення допомоги 

Програма 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

До 2 тижнів 

Від 2 до 4 тижнів 

Від 4 до 8 тижнів 

Від 8 тижнів і більше 

НЗВ 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

IV. ДОСТУПНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

4.1. З якої причини Ви або члени Вашого домогосподарства зверталися до органів соціального захисту за останні два роки? Ї

Ю Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент назвав у запитанні 3.1.

Ю Можливі декілька відповідей по кожній з програм!

  

Програма 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

Це було перше звернення за отриманням допомоги 

Звернення для продовження допомоги 

Повторне звернення на призначення допомоги через відмову у попередні рази 

НЗВ 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

Ю Якщо у запитанні 4.1. відмічено всі відповіді "НЗВ" => 4.5.

4.2. Чи була у Вас або членів Вашого домогосподарства можливість подати заяву на призначення вищезазначених видів соціальної допомоги на підставі єдиного пакета документів ("єдине вікно")?

Ю Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент назвав у запитанні 3.1.

Ю Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!

  

Програма 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

Так 

Ні 

НЗВ 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

4.3. Чи були зрозумілими такі відомості щодо призначення допомоги після першого візиту до органів соціального захисту? Ї

Ю Запропонуйте респондентові надавати відповіді в цілому по програмах, які він назвав у запитанні 3.1.

Ю Можлива лише одна відповідь у рядку!

Ю Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!

  

Так 

Частково 

Ні 

НЗВ 

Кому і за яких умов надається допомога 

99 

Які документи і куди слід подавати 

99 

Розмір допомоги, за якою Ви звертаєтеся 

99 

Строк, на який призначається допомога 

99 

4.4. Оцініть за 5-бальною шкалою такі характеристики доступності органів соціального захисту щодо оформлення допомоги: (1 - дуже погано, 2 - погано, 3 - задовільно, 4 -добре, 5 - дуже добре, 99 - НЗВ)

Ю Запропонуйте респондентові надавати відповіді в цілому по програмах, які він назвав у запитанні 3.1.

Ю Запропонуйте респондентові Картку N 2.

Ю Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!

Легкість вперше територіально знайти відповідні органи соціального захисту 

99 

Зручність діставатися громадським транспортом до відповідного органу соціального захисту 

99 

Достатність робочих годин відповідного органу соціального захисту для вирішення питань щодо оформлення допомоги 

99 

Відчуття комфорту при перебуванні у приміщенні відповідних органів 

99 

Достатність у приміщенні зручних місць для очікування та оформлення документів 

99 

Приміщення враховують потреби громадян з обмеженими можливостями 

99 

Працівниками відповідних органів приділено достатньо уваги Вашим потребам 

99 

Доброзичливе ставлення персоналу 

99 

Можливість отримання консультації з будь-яких питань щодо отримання допомоги 

99 

10 

Наявність у приміщеннях відповідних органів інформаційних матеріалів (стендів, буклетів) щодо умов отримання допомоги 

99 

11 

Наявність у приміщеннях відповідних органів інформаційних матеріалів (стендів, дошок) зі зразками заповнення усіх необхідних документів 

99 

4.5. Чи вважаєте Ви, що безкоштовна телефонна "гаряча лінія" з питань призначення соціальної допомоги або надання пільг була б корисною?

Так ____________________ 

Ні _____________________ 

НЗВ ___________________ 

99 

Ю ЗАКІНЧЕННЯ ІНТЕРВ'Ю

Щиро дякуємо за співпрацю!

Довідково: інформація щодо респондента, який надав відповіді.

5.1. Код (згідно з Контрольною карткою ОУЖД):

Опрос