Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сведения о соответствии материально-технической базы Лицензионным условиям осуществления указанного(ых) вида(ов) хозяйственной деятельности, наличии нормативно-правовых документов, в том числе по вопросам стандартизации, необходимых для осуществления соответствующего(их) вида(ов) хозяйственной деятельности, сведения о квалификации работников, которые имеют или будут иметь доступ непосредственно к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.03.2010
Утратил силу

ВІДОМОСТІ
про відповідність матеріально-технічної бази Ліцензійним умовам провадження зазначеного(их) виду(ів) господарської діяльності, наявність нормативно-правових документів, у тому числі з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного(их) виду(ів) господарської діяльності, відомості про кваліфікацію працівників, які мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

"___" ____________ 20__ року

1. Загальні відомості про юридичну особу:

Найменування /повна назва/
юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи 

 

Місцезнаходження
юридичної особи 

 


2. Вид(и) господарської діяльності, на право провадження якого(их) суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію:
___________________________________________________________
__________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Інформація щодо відповідності об'єктів і приміщень вимогам МВС України:

Назва юридичної особи, її відокремлених структурних підрозділів, філій 

Адреса місця провадження діяльності 

Номер та дата документа, що підтверджує право власності на об'єкти і приміщення (або назва орендодавця, номер та дата документа, що підтверджує право оренди об'єктів і приміщень) 

Назва об'єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Вид(и) господарської діяльності, який(які) буде (уть) здійснюватися на вказаних об'єктах і в приміщеннях 

Назва регіонального підрозділу МВС, що провів обстеження об'єктів і приміщень, номер та дата висновку про обстеження 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Умови забезпечення санітарії, пожежної безпеки, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища:

Умови 

Назви відповідних органів, номери та дати виданих ними довідок (висновків, актів) щодо відповідності умов встановленим вимогам 

Санітарні умови 

 

Умови пожежної безпеки 

 

Умови охорони праці 

 

Умови охорони навколишнього природного середовища 

 


5. Перелік нормативних актів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з якими ознайомлені посадові особи, які мають або будуть мати доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Особи, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до наказу від "____" _____________ 20__ року
N ________:

N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Посада 

Освіта, спеціальність 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Підпис заявника ______________________________________________________________
                                                                               (назва посади, прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ___________ 20__ року

            М. П. 

Опрос