Идет загрузка документа (137 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет об исполнении государственного бюджета [органами Государственного казначейства Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.03.2010
Утратил силу

Звіт про виконання державного бюджету

станом на 1 ____________ 20__ року

_____________________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Форма 2м(к)дб

Код бюджетної класифікації

Найменування доходів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

надійшло з початку звітного року

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

надійшло з початку звітного року

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

надійшло з початку звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

II. Видатки

Коди бюджетної класифікації

Найменування видатків

Касові видатки

Усього

програмної

економічної

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Примітка: звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

II.2.1. Видатки загального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування видатків

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

Бюджетні асигнування з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Надійшло коштів з початку звітного року

Касові видатки

Залишок коштів на кінець звітного періоду

програмної

економічної

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Примітка: звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

II.2.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування видатків

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

Бюджетні асигнування з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів з початку звітного року

Касові видатки

Залишок коштів на кінець звітного періоду

програмної

економічної

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Фінансування

х

 

х

х

х

х

х

х

х

 

хххх

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

II.2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Коди бюджетної класифікації

Найменування видатків

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

Бюджетні асигнування з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів з початку звітного року

Касові видатки

Залишок коштів на кінець звітного періоду

програмної

економічної

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Фінансування

х

 

х

х

х

х

х

х

х

 

хххх

 

 

 

х

х

х

х

 

 

х

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

II.2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Коди бюджетної класифікації

Найменування видатків

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

Бюджетні асигнування з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів з початку звітного року

Касові видатки

Залишок коштів на кінець звітного періоду

програмної

економічної

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів

 

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Фінансування

х

 

х

х

х

х

х

х

х

 

хххх

 

 

 

х

х

х

х

 

х

х

 

 

Усього

 

 

 

 

х

 

 

х

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

II.2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду

Коди бюджетної класифікації

Найменування видатків

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

Бюджетні асигнування з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів з початку звітного року

Касові видатки

Залишок коштів на кінець звітного періоду

програмної

економічної

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

хххх

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

Усього

 

 

 

 

х

 

 

х

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

II.2.2.4. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Коди бюджетної класифікації

Найменування видатків

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

Бюджетні асигнування з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року 

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів з початку звітного року

Касові видатки

Залишок коштів на кінець звітного періоду

програмної

економічної

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

Надходження та використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

Фінансування

х

 

х

х

х

х

х

х

х

 

хххх

 

х

 

х

х

х

х

 

х

х

 

 

Усього

х

 

 

 

х

 

 

х

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

III. Кредитування

Коди бюджетної класифікації

Найменування кредитування

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - усього

програмної

кредитування

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

III.3.1. Надання кредитів

Коди бюджетної класифікації

Найменування кредитування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

програмної

кредитування

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

III.3.1.1. Надання кредитів з загального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування кредитування

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Надійшло коштів з початку звітного року

Виконано

Залишок коштів на кінець звітного періоду

програмної

кредитування

1

2

3

4

5

6

7

8

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

III.3.1.2. Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування кредитування

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Надійшло коштів з початку звітного року

Виконано

Залишок коштів на кінець звітного періоду

програмної

кредитування

1

2

3

4

5

6

7

8

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

III.3.2. Повернення кредитів

Коди бюджетної класифікації

Найменування кредитування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

програмної

кредитування

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ххххххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хххх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

Керівник органу Державного
казначейства України

 
____________
(підпис)

 
__________________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(ініціали і прізвище)

Опрос