Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт экспертного контроля качества медицинской помощи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.03.2010

АКТ
ЕКСПЕРТНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

від ___ ________________ року N _______

Членами клініко-експертної комісії
_______________________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові; посада, вчена ступінь, звання
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

у період з ________ по __________ року проведена експертиза первинної медичної документації

- Лікарня, область

1. У ході експертизи вивчені матеріали:

- Медична карта стаціонарного хворого - форма N 003/о;

(N, дата госпіталізації, смерті)

- медична карта амбулаторного хворого - форма N 025/о;

- історія пологів - форма N 098-о;

- індивідуальна карта вагітної і породіллі - форма N 111-о;

- протокол патологоанатомічного дослідження - форма 013/о (N, дата).

2. Виклад сутності розглянутого питання:

Дата захворювання.

Дата госпіталізації у стаціонар.

Дата госпіталізації в реанімаційне відділення.

Дата смерті.

На який день після початку захворювання поступив до стаціонару.

На яку добу після початку захворювання помер.

- Діагноз лікувального закладу, що направляє.

- Діагноз при госпіталізації

- Діагноз клінічний.

- Діагноз заключний клінічний:

а) основний, б) ускладнення основного, в) супутній.

- Патологоанатомічний діагноз:

а) основне захворювання; б) ускладнення основного; в) супутній.

2.1. Анамнез, перебіг хвороби, результати обстеження та лікування за даними медичної карти стаціонарного хворого:

- Анамнез хвороби: звернення за медичною допомогою, епіданамнез, обстеження та лікування на догоспітальному етапі.

- Анамнез життя, наявність супутньої патології, об'єм обстеження та лікування.

- Стан при госпіталізації (скарги хворого, дані об'єктивного обстеження).

- Динаміка перебігу захворювання за суб'єктивними, об'єктивними даними.

- Обсяг та результати обстеження у стаціонарі (лабораторних та інструментальних даних).

- Обсяг та результати лікування (інструментального, медикаментозного, в т. ч. з оксигенотерапією, призначення антибіотиків, противірусних, іммунокорегуючих засобів).

2.2. Аналіз якості надання медичної допомоги:

2.2.1. Своєчасність госпіталізації.

2.2.2. Обсяг обстеження на амбулаторному та госпітальному етапах.

2.2.3. Особливості перебігу (фонова та поєднана патологія, інші стани).

2.2.4. Характер пневмонії, суттєві зміни в інших органах.

2.2.5. Лікування у відділенні інтенсивної терапії.

2.2.6. Обсяг та відповідність проведеного лікування існуючим нормативам: на амбулаторному та госпітальному рівні.

2.2.7. Співпадіння чи неспівпадіння клінічного та патологоанатомічного діагнозів.

2.2.8. Можливість попередження летального випадку.

3. Виявлені недоліки та порушення при наданні медичної допомоги:

1. На амбулаторному рівні: обсяг надання медичної допомоги відповідно існуючим нормативам (наказам МОЗ України від 19.03.2007 N 128, від 07.11.2009 N 189-Адм).

2. На стаціонарному рівні:

- обсяг надання медичної допомоги відповідно до існуючих нормативних документів;

- адекватність оцінки стану хворого;

- відповідність терапії.

3. Якість ведення медичної документації (відповідність наказу МОЗ України від 26.07.99 N 184): розбірливість записів, оформлення виправлень, обґрунтування та правильність формулювання діагнозу, своєчасність призначення лабораторних та інструментальних методів обстеження та аналіз їх результатів; обґрунтованість, своєчасність та ефективність призначення лікарських засобів.

4. Висновок:

1. Причина смерті хворого.

2. Співпадіння патологоанатомічного висновку та клінічного діагнозу.

3. Вплив виявлених недоліків на негативний перебіг хвороби.

4. Відповідність нормативам ведення медичної документації. Участь заступника головного лікаря з лікувальної роботи у лікувальному процесі.

 

Директор Департаменту
управління та контролю
якості медичних послуг
 

 
 
І. В. Шпак
 

Опрос