Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сводная таблица основных показателей, комплексно характеризирующих хозяйственную деятельность предприятия

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.02.2010
Утратил силу

Підприємство ________________________
Форма власності ______________________
Вид діяльності ________________________

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства за ____________ 200_ р.

Назва показника 

Код ряд. 

Од. вим. 

Фактично 

Звітний період 

За відповідний період минулого року 

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах без ПДВ, акцизного збору: 

 

тис. грн. 

 

 

- у діючих цінах 

- " - 

 

 

- у порівняних цінах 

- " - 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності 

- " - 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 

- " - 

 

 

Чистий прибуток (+), збиток (-) 

- " - 

 

 

Затрати на виробництво в діючих цінах: 

- " - 

 

 

в т. ч. матеріальні витрати 

6.1 

- " - 

 

 

витрати на оплату праці 

6.2 

- " - 

 

 

відрахування на соціальні заходи 

6.3 

- " - 

 

 

амортизаційні відрахування 

6.4 

- " - 

 

 

інші операційні витрати 

6.5 

- " - 

 

 

Собівартість виробленої продукції 

- " - 

 

 

Виручка від реалізації без ПДВ, всього 

- " - 

 

 

Із загальної виручки: виручка від реалізації в країни СНД і Балтії (крім України) 

- " - 

 

 

Виручка від реалізації в інші країни 

10 

- " - 

 

 

Придбано сировини та матеріалів в країнах СНД і Балтії 

11 

- " - 

 

 

Придбано сировини в інших країнах 

12 

- " - 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 

13 

- " - 

 

 

в іноземній валюті 

14 

- " - 

 

 

Довгострокові кредити банків 

15 

- " - 

 

 

Короткострокові кредити банків 

16 

- " - 

 

 

Дебіторська заборгованість 

17 

- " - 

 

 

в т. ч. простроч. по валюті і валютних цінностях 

17.1 

- " - 

 

 

Кредиторська заборгованість 

18 

- " - 

 

 

в т. ч. до бюджету 

18.1 

- " - 

 

 

Обсяг капітальних інвестицій 

19 

- " - 

 

 

Введено в дію основних засобів 

20 

- " - 

 

 

Норматив власних обігових коштів 

21 

- " - 

 

 

Наявність власних обігових коштів 

21.1 

- " - 

 

 

Нестача ВОК (-), лишки (+) 

21.2 

- " - 

 

 

Середня чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості осіб 

22 

чол. 

 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 

23 

чол. 

 

 

Фонд оплати праці 

24 

тис. грн. 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

Опрос