Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о движении необоротных активов бюджетных учреждений, удерживаемых за счет средств местных бюджетов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.02.2010
Утратил силу

Звіт
про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів за 200_ рік

__________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп. 

Найменування показників 

Код рядка 

Наявність на початок року 

Наявність на кінець року 

Основні засоби 

100 

  

  

з них:
Будинки та споруди (103) 

 
110 

  

  

з них житлові будинки 

111 

  

  

Машини та обладнання (104) 

120 

  

  

Транспортні засоби (105) 

130 

  

  

Інструменти, прилади та інвентар (106) 

140 

  

  

Робочі і продуктивні тварини (107) 

150 

  

  

Багаторічні насадження (108) 

160 

  

  

Інші основні засоби (109) 

170 

  

  

Інші необоротні матеріальні активи 

200 

  

  

з них:
Бібліотечні фонди (112) 

 
210 

  

  

Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114) 

220 

  

  

Нематеріальні активи 

300 

  

  

з них:
Авторські та суміжні з ними права (121) 

 
310 

  

  

з них програмне забезпечення 

311 

  

  

Інші нематеріальні активи (122) 

320 

  

  

Незавершене капітальне будівництво 

400 

  

  

з них:
Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами (141) 

 
410 

  

  

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами (142) 

420 

  

  

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами (143) 

430 

  

  

Разом необоротних активів 

500 

  

  

 

Найменування показників 

Код рядка 

Сума 

Зміни в необоротних активах

1. Збільшено активів - разом 

 

600 

  

1.1. Придбано за оплату від постачальників за рахунок 
капітальних видатків: 

 
610 

  
 

загальний фонд 

611 

  

спеціальний фонд 

612 

  

1.2. Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків 

620 

  

1.3. Введено в експлуатацію після закінчення капітального будівництва 

630 

  

1.4. Незавершене капітальне будівництво 

640 

  

1.5. Отримано в межах головного розпорядника бюджетних коштів 

650 

  

1.6. Виготовлено власними силами 

660 

  

1.7. Добудова, дообладнання, реконструкція, модернізація 

670 

  

1.8. Індексація, дооцінка 

680 

  

1.9. Інші надходження 

690 

  

2. Зменшено активів - разом 

700 

  

2.1. Продаж 

710 

  

2.2. Безоплатна передача 

720 

  

у тому числі:
у межах головного розпорядника бюджетних коштів 

 
721 

  

іншим установам 

722 

  

2.3. Списано непридатні 

730 

  

2.4. Незавершене капітальне будівництво 

740 

  

2.5. Інші вибуття 

750 

  

 

Керівник органу Державного
казначейства України
 

  

Головний бухгалтер 

  

_____________

Опрос