Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о поступлении и использовании средств специального фонда местных бюджетов в части собственных поступлений бюджетных учреждений, удерживаемых за счет средств местных бюджетов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.02.2010
Утратил силу

Звіт
про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
станом на ____________200_ року

____________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: річна 

Одиниця виміру: грн. коп.

Код бюджетної класифікації 

Найменування показника 

Залишок грошових коштів на початок року 

Перераховано залишок 

Надійшло коштів за звітний період 

Касові видатки 

Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду 

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

доходів 

усього 

в т. ч направлено на погашення заборгованості загального фонду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

****** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25000000 

Власні надходження бюджетних установ 

  

  

  

  

  

  

  

25010000 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

  

  

  

  

  

  

  

25010100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

25010200 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

25010300 

Плата за оренду майна бюджетних установ 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

25010400 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

  

  

  

  

х 

  

  

25020100 

Гранти та дарунки, отримані бюджетними установами 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

25020200 

Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів 

х 

х 

  

х 

х 

х 

Примітка: звітні дані про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, заповнюються за основними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

 

Керівник органу Державного
казначейства України
 

  

Головний бухгалтер 

  

Опрос