Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о начале деятельности по лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.02.2010

Повідомлення
про початок діяльності за ліцензією на здійснення діяльності у сфері телекомунікації

1. Суб'єкт господарювання: ____________________________________________________________
            (повне найменування юридичної особи згідно з установчими документами, посада, прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________________________
      керівника або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 

Місцезнаходження (місце проживання): __________________________________________________

Поштова адреса: _____________________________________________________________________
                                                                                        (адреса для листування у повному форматі) 

Телефон: ______________ Факс: _______________ Електронна пошта: ________________
                               (код, номер)                             (код, номер) 

Організаційно-правова форма (для юридичної особи): ____________________________________ 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО): _____________

Банківські реквізити: рахунок N __________________, МФО ________________

Банк __________________________________________________, м. ___________

2. Ліцензія: дата видачі ________________ N _______________

3. Вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно з ліцензією: ________________________________

4. Дата початку діяльності за ліцензією: __________________________________________________
                                                                                                                                             (місяць, рік) 

5. Наявність власної телекомунікаційної мережі: __________________________________________
                                                                                                                                    (існує, планується, не планується) 

6. Провайдери, які надають послуги за ліцензією на підставі відповідних договорів:
____________________________________________________________________________________
                          (повне найменування провайдера - юридичної особи, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
____________________________________________________________________________________
              або прізвище, ім'я, по батькові провайдера - фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з ДРФО, номер,
____________________________________________________________________________________
                                                                    дата договору між оператором та провайдером) 

7. Обсяг послуг у регіонах з початку діяльності*: _________________________________________

8. Кількість абонентів (за наявності): ____________________________________________________

9. Середня чисельність штатних працівників, які задіяні в технологічному процесі: _____________ 

Керівник суб'єкта господарювання 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 201__ року                                                                                М. П. (за наявності) 

____________
* У разі здійснення діяльності у декількох регіонах надаються дані щодо кожного регіону. 

Опрос