Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче дубликата лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.02.2010

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Реєстраційний N  


                                                                                                                                         (заповнюється оператором бази даних НКРЗІ)

Відомості про заявника 

Найменування суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання: 

Місцезнаходження:  

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: 

Банківські реквізити: рахунок N __________________, МФО _______________
Банк _________________________________________________, м. ___________ 

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): 

Тел.:                                 Факс:                                 Електронна пошта: 

Поштова адреса: 

Філії, інші відокремлені підрозділи заявника, які здійснюють діяльність за ліцензією:
____________________________________________________________________________________

Прошу видати дублікат ліцензії _________________________________________________________
                                                                                                              (номер, дата видачі, термін дії)
у зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                             (зазначити підстави відповідно до статті 52 Закону України "Про телекомунікації")

Додатки: 

Заявник 

_______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 201__ року 

  

  

М. П. (за наявності) 

  

__________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Дата й номер реєстрації заявлених документів у НКРЗІ ____________ 201__ року N ____________ 

Опрос