Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о продлении срока действия лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.02.2010

ЗАЯВА
про продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Реєстраційний N  


                                                                                                                                          (заповнюється оператором бази даних НКРЗІ)

Відомості про заявника 

Найменування суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання: 

Місцезнаходження:  

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: 

Банківські реквізити: рахунок N __________________, МФО _______________
Банк _________________________________________________, м. ___________ 

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): 

Тел.:                                       Факс:                                     Електронна пошта: 

Поштова адреса: 

Територія здійснення діяльності за ліцензією: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________

Позицію виключено

Філії, інші відокремлені підрозділи заявника, які здійснюють діяльність за ліцензією:
____________________________________________________________________________________

Прошу продовжити строк дії ліцензії ________________________________________на _____ років
                                                                                                                          (номер, дата видачі, термін дії) 

Позицію виключено
 

Додаток: план утворення та використання телекомунікаційної мережі 

Заявник 

_______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 201__ року 

  

  

М. П. (за наявності) 

  

__________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Дата й номер реєстрації заявлених документів у НКРЗІ ____________ 201__ року N ____________ 

Опрос