Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче копии лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций для провайдера телекоммуникаций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.02.2010

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для провайдера телекомунікацій

Реєстраційний N  


                                                                                                                                         (заповнюється оператором бази даних НКРЗІ)

Відомості про Заявника 

Найменування суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 

Ідентифікаційний номер з ДРФО: 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання: 

Місцезнаходження (місце проживання):  

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: 

Банківські реквізити: рахунок N __________________, МФО _______________
Банк _________________________________________________, м. ___________ 

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): 

Тел.:                                   Факс:                                    Електронна пошта: 

Поштова адреса: 

Прошу видати копію ліцензії ______________________________ для провайдера телекомунікацій.
                                                                                        (номер, дата видачі) 

Найменування провайдера телекомунікацій:
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 

Ідентифікаційний номер з ДРФО: 

Місцезнаходження (місце проживання):  

Організаційно-правова форма: 

Банківські реквізити: рахунок N ___________________, МФО ______________
Банк _________________________________________________, м. ___________ 

Поштова адреса: 

Територія, на якій здійснюватиметься діяльність: _________________________________________

Додатки: 

Заявник 

_______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 201__ року 

  

  

М. П. (за наявності) 

  

__________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Дата й номер реєстрації заявлених документів у НКРЗІ ____________ 201__ року N ____________ 

Опрос