Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предписание [относительно несчастных случаев в Госспецтрансслужбе]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.02.2010

Форма Нзв-9 

ПРИПИС N ___

_____________________________________________________________________________________
                                                            (посада, військове звання, прізвище та ініціали начальника
                                            (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби, якому адресовано припис)

Мною, ______________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, військове звання, ініціали, прізвище)
на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку з
_____________________________________________________________________________________,
                                                          (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
що стався "___" __________ 20__ року о ___ год. ___ хв., установлено:

1. Нещасний випадок з _________________________________________________________________
                                                                                                                      (прізвище, ініціали)
стався _______________________________________________________________________________
                                                                     (стислий опис місця події із зазначенням небезпечних та
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        шкідливих виробничих факторів)

2. Обставини, за яких стався нещасний випадок ____________________________________________
                                                                                                                                                    (послідовність подій, дії
_____________________________________________________________________________________
                                                      потерпілого та інших осіб, причетних до цього нещасного випадку, тощо)

3. Причини нещасного випадку _________________________________________________________
                                                                                                  (зазначаються залежно від наявності: основні технічні,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    організаційні та психофізіологічні)

4. Порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до нещасного випадку
_____________________________________________________________________________________
                                                     (зазначаються нормативно-правові акти про охорону праці, вимоги яких
_____________________________________________________________________________________
                                                            порушені, з посиланням на конкретні пункти, статті тощо)

5. Посадові особи і військовослужбовці, у тому числі потерпілий, підрозділу Держспецтрансслужби або стороння особа, які порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та внаслідок дій чи бездіяльності яких стався нещасний випадок
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, військове звання, прізвище, ім'я
_____________________________________________________________________________________
                                            та по батькові, місце служби, номер статті, пункту нормативно-правових
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             актів, що були порушені)

Виходячи з наявності порушень вимог законодавства про охорону праці вважаю цей нещасний
випадок таким, що _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (пов'язаний (не пов'язаний) з виконанням службових обов'язків)

Пропоную ___________________________________________________________________________
                                                         (провести повторне (додаткове) розслідування нещасного випадку,
_____________________________________________________________________________________
                                                   визнати нещасний випадок пов'язаним (не пов'язаним) з виконанням
_____________________________________________________________________________________
                                            службових обов'язків, скласти відповідні акти і взяти цей нещасний випадок
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         на облік)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                              (посада)

____________________    __________    ______________________
           (військове звання)                     (підпис)                     (ініціали, прізвище)

М. П.

Припис одержав "___ "___________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                    (посада начальника (керівника) підрозділу Держспецтрансслужби) 

____________
          (підпис)  

________________________
                (ініціали, прізвище) 

Опрос