Идет загрузка документа (554 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на обычном избирательном участке

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2010

Примірник N ___

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
17 січня 2010 року

ПРОТОКОЛ
дільничної виборчої комісії
про підрахунок голосів виборців на звичайній виборчій дільниці

Виборча дільниця N ___ територіального виборчого округу N ___

__________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження дільничної виборчої комісії - село, селище, місто, район у місті, район, область, Автономна Республіка Крим)
___________________________________________________________________________________________ 

Відповідно до частин четвертої, п'ятої статті 75, частин шостої, сьомої, десятої, одинадцятої, двадцять четвертої, двадцять восьмої, двадцять дев'ятої статті 78, частин другої - четвертої статті 79 Закону України "Про вибори Президента України" при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія встановила:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією,* -
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (прописом)
_____________________________________________________________________________________ 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 

 
_____________________
(цифрами)
 

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, -
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (прописом)  
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________
(цифрами)

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів** -
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прописом)
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________
(цифрами) 

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, -
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (прописом)
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________
(цифрами) 

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, -
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (прописом)
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________
(цифрами) 

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними,*** -
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прописом)
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________
(цифрами) 

____________
* Кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, з урахуванням актів (за наявності), зазначених у частині десятій статті 73 та частині п'ятій статті 75 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон).

** Зазначається сумарна кількість виборчих бюлетенів:

- які залишилися у членів дільничної виборчої комісії після закінчення голосування;

- при заповненні яких виборець припустився помилки (зіпсований);

- до яких внесені зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення.

Невикористані виборчі бюлетені погашаються дільничною виборчою комісією відповідно до частини сьомої статті 78 Закону до відкриття виборчих скриньок.

*** Недійсними вважаються виборчі бюлетені, що знаходяться у виборчих скриньках:

- на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;

- якщо зазначені на виборчому бюлетені номери територіального виборчого округу або виборчої дільниці не відповідають номерам територіального виборчого округу чи виборчої дільниці, на якій проводиться голосування;

- на яких не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або міститься підпис особи, яка не є членом дільничної виборчої комісії цієї виборчої дільниці;

- до яких внесені зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення;

- якщо у виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів чи проти прізвища кандидата і тексту "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України";

- якщо не поставлено жодної позначки;

- якщо не відірвано контрольні талони;

- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України:

N
з/п
 

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата на пост Президента України 

Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України 

прописом 

цифрами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

11 

  

  

  

12 

  

  

  

13 

  

  

  

14 

  

  

  

15 

  

  

  

16 

  

  

  

17 

  

  

  

18 

  

  

  

8) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України, -
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прописом)
_____________________________________________________________________________________ 

|
|
|
|
|
 

 
_____________________
(цифрами) 

Цей протокол складено дільничною виборчою комісією у кількості ____ примірників, що на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії.

Усі примірники мають однакову юридичну силу.

Голова
дільничної виборчої комісії 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище та ініціали) 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище та ініціали) 

Секретар
дільничної виборчої комісії 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище та ініціали) 

Члени дільничної виборчої комісії, присутні на засіданні:

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

М. П. 

Підписано членами дільничної виборчої комісії:
"___" ____________ 2010 року, "___" год. "___" хв.

Перший примірник цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці:

кандидати на пост Президента України:

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

довірені особи кандидатів
на пост Президента України: 

офіційні спостерігачі: 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

____________ 

___________________ 

Примітки:

1. Сума чисел, зазначених у пунктах 3 (кількість невикористаних виборчих бюлетенів) і 4 (кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 1 (кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією), тобто п. 3 + п. 4 = п. 1. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження (частина чотирнадцята статті 78 Закону).

2. Сума чисел, зазначених у пунктах 6 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними), 7 (кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України) та 8 (кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 5 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці), тобто п. 6 + п. 7 + п. 8 = п. 5. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження (частина тридцята статті 78 Закону).

3. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

4. Кожен примірник протоколу зобов'язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

5. Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

6. У разі внесення окремих відомостей до цього протоколу на підставі передбачених Законом актів такі акти обов'язково додаються до першого примірника протоколу.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії
 

 
Т. ЛУКАШ
 

Опрос