Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол [заседания комиссии по приему кандидатских экзаменов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.01.2010

 

 

Додаток 2
до Положення

____________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади повністю)

____________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу,

____________________________________________________________
наукової установи повністю)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _______________
"___" ____________ ___ р.

ПРОТОКОЛ N _____

засідання комісії з приймання кандидатських іспитів від "___" ________________ ____ р.

Голова комісії ____________________________________________________________________

                                                  (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 

_________________________________________________________________________________

                                                      посада, шифр і найменування спеціальності за 

_________________________________________________________________________________

                                                     переліком спеціальностей наукових працівників) 

Члени комісії:

1. ______________________________________________________________________________

                                                    (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 

_________________________________________________________________________________

                                                        посада, шифр, найменування спеціальності за 

_________________________________________________________________________________

                                                        переліком спеціальностей наукових працівників) 

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

Склад комісії затверджено наказом керівника ____________ від ______________ ___ р. N ____

СЛУХАЛИ: Приймання кандидатського іспиту з _______________________________________

                                                                                                                       (шифр, найменування 

_________________________________________________________________________________

                         спеціальності за переліком спеціальностей наукових працівників) 

в аспіранта (здобувача) _____________________________________________________________

I. За програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи (потрібне підкреслити), протокол від _____________ ____ р. N ___ поставлено такі запитання:

Основні:

1) _______________________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________________

Додаткові:

1) _______________________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________________

II. За додатковою програмою, затвердженою вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи, факультету (потрібне підкреслити) протокол від ____________ ____ р. N ___ поставлено такі запитання:

Основні:

1) _______________________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________________

Додаткові:

1) _______________________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________________

III. Подано реферат на тему _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Загальна оцінка

УХВАЛИЛИ: Вважати, що __________________________________________________ склав(ла)

                                                                                         (прізвище, ініціали) 

________________________________________ з оцінкою ______________________
           (найменування дисципліни)                                                                                 (словами) 

Голова екзаменаційної комісії

__________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Члени екзаменаційної комісії:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 р. N 955,
 від 07.08.2013 р. N 538)

Опрос