Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о наложении административного взыскания [органов государственной налоговой службы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.01.2010
Утратил силу

Додаток 3
до Інструкції з оформлення органами державної податкової служби матеріалів про адміністративні правопорушення 


Корінець до постанови у справі про адміністративне правопорушення    Серія АА
                                                                                                                           N 000000

_________________________________________________________________
(П. І. Б., посада особи, яка прийняла рішення)        (підпис)                                             (дата)
________________________________________________________ ЛІНІЯ ВІДРІЗУ ____________________________________________________
____________________________________________________
Найменування органу державної податкової служби України
Серія АА N 000000

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___" ___________ 20 __ року 

____________________________________________
(місце винесення постанови) 


Я, ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову)
__________________________________________________________________________________________________________________________,
розглянувши протокол від "___" ___________ 20__ року N ____________________ серія __________________ і додані до нього матеріали справи
про адміністративні правопорушення __________________________________________________________________________________________
щодо _____________________________________________________________________________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, дата та місце народження)
який (яка) працює ___________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                             (посада, місце роботи особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
ВСТАНОВИВ: ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                            (суть порушення)
__________________________________________________________________________________________________________________________

На підставі Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та статей 2342, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення
                                                                                                      ПОСТАНОВИВ:

1. Притягти ________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, місце проживання)
до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу в сумі _________________________________________________________ грн.
                                                                                                                                                                                                                      (сума цифрами та словами)
__________________________________________________________________________________________________________________________
за порушення ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                             (назва, частини, статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, що були порушені)
___________________________________________________________________________________________________________________________

2. Штраф сплатити у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення постанови, а в разі оскарження (опротестування) - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги (протесту) без задоволення до ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва установи банку та номер рахунку)

Копії платіжних документів, що свідчать про сплату штрафу, подати до органу державної податкової служби, що виніс цю постанову.

3. У разі несплати правопорушником _____________________________________________________________________ штрафу протягом 15 днів
                                                                                                                                          (указується сума штрафу цифрами та словами)
він буде стягнутий у примусовому порядку згідно із статтею 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанову може бути оскаржено згідно зі статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом 10 днів з дня її винесення до державної податкової адміністрації (інспекції) ________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                     (зазначити назву)
або до суду ______________________________________________________________
                                                                                           (зазначити назву)

Ця постанова набирає чинності з "___" ___________ 20__ року

Постанова може бути пред'явлена до виконання в строк до "___" ___________ 20__ року

Керівник (заступник) органу державної податкової служби ______________________________             М. П.             ________________________
                                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                     (підпис)

Постанову одержав(ла) ____________________________________________________________________________ "___" ___________ 20__ року
                                                                         (підпис, прізвище, ініціали особи, яка притягнута до адміністративної відповідальності)

 

Опрос