Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном правонарушении [органов государственной налоговой службы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.01.2010
Утратил силу

Додаток 1
до Інструкції з оформлення органами державної податкової служби матеріалів про адміністративні правопорушення 


Корінець до протоколу про адміністративне правопорушення      Серія АА
                                                                                                               N 000000

___________________________________________________________________________________________________________________________
(П. І. Б., посада особи, яка склала протокол)                                       (підпис)                                 (дата)

________________________________________________ ЛІНІЯ ВІДРІЗУ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
Найменування органу державної податкової служби України
Серія АА N 000000

ПРОТОКОЛ N ______
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року 

___________________________________
(місце складання протоколу) 


1. Мною, __________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол)
при _______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (вказати обставини, за яких установлено порушення, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи чи
___________________________________________________________________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження))
встановлено, що громадянин(ка) ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи)
або посадова особа __________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і посада)
вчинив(ла) правопорушення _________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (суть порушення, частини, статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, які були порушені)

2. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, вказати документ, який посвідчує
__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                       особу, коли і ким виданий, серія і номер, місце проживання, місячний заробіток, сімейний стан, на утриманні)

3. Дата, час і місце вчинення порушення _______________________________________________________________________________________

4. Притягався(лася) до адміністративної відповідальності раніше і за що _____________________________________________________________

5. Відповідальність передбачена ______________________________________________________________________________________________
                                                                                               (частина, стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає відповідальність)

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено її права, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі.

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності _________________________________________________ (прізвище та ініціали)

6. Свідки (за наявності) ___________________________________________________________            _____________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові, адреса)                                                                                                             (підпис)

7. У присутності понятих 1. ___________________________________________,             ________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                                                         (адреса)
                                            2. ___________________________________________,             ________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                                                         (адреса)
проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений статтею 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у особи __________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
які згідно зі статтею 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення виявлені та вилучені для тимчасового зберігання __________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи понятих: 1. ____________________________________                                     1. _________________________________ (прізвище та ініціали)
                               2. ____________________________________                                     2. _________________________________ (прізвище та ініціали)

8. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                  (надання пояснень і зауважень щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу)

Відмова особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підпису ____________________________________________________

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності _______________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

9. Особу повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться "___" ____________ 20__ року у приміщенні _______________________
за адресою: _______________________ о _____________ годині

10. Прізвище та ініціали посадової особи, яка склала протокол _________________________________                      _________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (підпис) 

 

Опрос