Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приема-передачи векселей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.12.2009

АКТ N ___
прийому-передачі векселів

м. 

"___" ____________ 20__ року 

_______________________________________________________________________________, що є
                                                     (найменування юридичної особи, яка передає векселі)
юридичною особою за законодавством України, в особі
___________________________________________________________________, який діє на підставі
                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________, з однієї сторони, та ___________________________________________,
                                                                                                                     (найменування юридичної особи, яка приймає векселі)
що є юридичною особою за законодавством України, в особі
_____________________________________________________________________, що діє на підставі
                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________, з другої сторони (разом за текстом - Сторони),
уклали цей Акт про те, що _______________________________________________________ передав,
                                                                                      (найменування юридичної особи, яка передає векселі)
а ______________________________________ прийняв ______________ (______________) векселів
   (найменування юридичної особи, яка приймає векселі)                                (кількість)                       (словами)
загальною номінальною сумою ___________ (_____________________________________________),
                                                                                 (сума)                                                            (словами)
складання або заповнення реквізитів яких здійснено із порушенням вимог законодавства України, а саме: 

N з/п 

Номер бланка векселя 

Номінальна сума векселя,
грн 

Розмір відсотків на номінальну суму векселя,
% 

Векселедавець 

Дата видачі векселя 

Векселедержатель (назва, код ЄДРПОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ВСЬОГО: 

 

Х  

Х  

Х 

Х  

Акт складено на _____________ (_______________________) аркушах у двох примірниках, по одному
                                      (кількість аркушів)                         (словами)
для кожної із Сторін. Кожен примірник має однакову юридичну силу. 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Передав

(від _____________________________________)
        (найменування юридичної особи, яка передає векселі)

___________ ________________________
      (підпис)                       (прізвище та ініціали)

М. П. 

Прийняв

(від ____________________________________)
     (найменування юридичної особи, яка приймає векселі)

___________ __________________________
         (підпис)                    (прізвище та ініціали)

М. П. 

Опрос