Идет загрузка документа (119 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о применении и зачислении в бюджет Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, отображении в отчете (Ф4-ФСС з ТВП) сумм финансовых (штрафных) санкций, неправомерных расходов, доначисленных сумм взносов и пени за нарушение законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.09.2009
Утратил силу

___________________________________
(назва органу Фонду)

РІШЕННЯ N
про застосування та зарахування до бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відображення у звіті (
Ф4-ФСС з ТВП) сум фінансових (штрафних) санкцій, неправомірних витрат, донарахованих сум внесків та пені за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

"___"____________ 200_ р.  

_________________________
(місце прийняття)  

          Я, ______________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали документальної ревізії (перевірки)
______________________________________________________________________________________
                                                                          (назва підприємства чи прізвище, ініціали платника,
______________________________________________________________________________________
                                                              код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ДРФО - для фізичних осіб)
з питань ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(акт від ____________________________), якою виявлено порушення __________________________
                                      (дата складання)
______________________________________________________________________________________
                                                            (назва законодавчого акта, номер статті (пункту, підпункту))
______________________________________________________________________________________
і за наслідками якої донараховано (застосовано) до бюджету Фонду
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (назва платежу)
______________________________________________________________________________________
                                                                      (сума фінансових (штрафних) санкцій у гривнях)
______________________________________________________________________________________
на підставі:
______________________________________________________________________________________
                                                         (зазначити назву та статті закону, яким запроваджується відповідний
______________________________________________________________________________________
                                                                            платіж і передбачається відповідальність платника)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
та керуючись
підпунктом 6 пункту 1 статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", визначив суму платежу та вирішив зарахувати до бюджету Фонду у вигляді
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (назва платежу)
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва підприємства чи прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 ініціали платника)
платежі та фінансові (штрафні) санкції в таких розмірах:
______________________________________________________________________________________
                                             (назва платежу, сума фінансових (штрафних) санкцій по кожному платежу
______________________________________________________________________________________
                                                                                       та їх загальна сума в гривнях)
______________________________________________________________________________________,
які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають зарахуванню до бюджету Фонду у повному обсязі. Зараховану суму відобразити у звіті про нараховані страхові внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (
Ф4-ФСС з ТВП)
______________________________________________________________________________________
                                                                       (вказати назву платежу, код рядка у звіті та суму)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

          У разі незарахування _______________________________________________________________
                                                                                                 (назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
суми страхових платежів і фінансових (штрафних) санкцій у визначений строк до бюджету Фонду, матеріали будуть передані відповідним органам згідно з чинним законодавством.

          Це рішення може бути оскаржене ____________________________________________________
                                                                                                              (назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
протягом десяти днів, наступних за днем його отримання, до
______________________________________________________________________________________
                                                                           (вказати робочий орган Фонду вищого рівня) 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

_______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано: 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

_______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

"___"_____________ 200_ року
        (дата отримання рішення) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
 від 18.04.2003 р. N 18
,
 в редакції постанови правління Фонду соціального страхування
 з тимчасової втрати працездатності від 18.02.2005 р. N 4)

Опрос