Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче дубликата лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.09.2009
Утратил силу

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

Заявник ______________________________________________________________________________
                                               (повне найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище,
                                               ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) - для
                                               фізичної особи)

            _______________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)

            _______________________________________________________________________________,
                                                             (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання)

            _________________                    ________________             _____________________________,
                              (телефон)                                                        (факс)                                                (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________,
(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

банківські реквізити ___________________________________________________________________,
                                                                                         (поточний рахунок, МФО, найменування відділу банку)

прошу видати дублікат ліцензії (серія ____________ N ________________) на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із _____________________________________________________________________________________
                                                                                 (землеустрою, землеоціночних робіт)


виданої ______________________________________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: ______________________ N __________________
Термін дії ліцензії з ______________________ до _____________________________
Підстава для видачі дубліката ліцензії _____________________________________________________
Відомості про філії, відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії: 

N
з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Телефон,
факс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявник 

_____________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

_______________
(дата) 

 

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
комітету України із земельних ресурсів від 28.02.2011 р. N 126)

Опрос