Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Контрольный лист проверки качества выполнения отдельного задания [внешней проверки систем контроля качества аудиторских услуг ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.08.2009
Утратил силу

КОНТРОЛЬНИЙ АРКУШ
перевірки якості виконання окремого завдання

у зв'язку із проведенням зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг

  

Суб'єкт перевірки (повна назва, код ЄДРПОУ,  місцезнаходження) 

_________________________________________________________ 

  

Дата складання Контрольного аркуша ______________________ 

  

Код документа ___________________________________________


1. Найменування завдання, яке було прийнято суб'єктом перевірки ____________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Короткий зміст (опис) завдання, яке було прийнято суб'єктом перевірки ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Характер завдання, яке було прийнято суб'єктом перевірки (приналежність завдання до: завдань з аудиту; завдань з огляду; завдань з надання впевненості, інших ніж аудит або огляд; супутніх послуг - завдань з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації або завдань з підготовки фінансової інформації; інших аудиторських послуг)
_____________________________________________________________________________________

4. Керівник групи із завдання суб'єкта перевірки (П. І. Б. повністю; посада; серія, номер, дата видачі і період чинності виданого АПУ сертифіката аудитора) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Повний склад групи із завдання суб'єкта перевірки (вказати весь персонал, включно із експертами: П. І. Б. повністю; посада; за наявності - серія, номер, дата видачі; період чинності документів, які підтверджують професійну компетентність) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Дата прийняття завдання суб'єктом перевірки ____________________________________________

7. Дата складання і підписання суб'єктом перевірки документа(ів), який(і) є результатом виконання завдання (дата завершення виконання завдання) ___________________________________________

8. Особа, що здійснювала внутрішній контроль якості виконання завдання (П. І. Б. повністю; серія, номер, дата видачі і період чинності виданого АПУ сертифіката аудитора; підстави реалізації повноважень з контролю якості виконання завдання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Результати виконаної перевірки якості виконання окремого завдання наведені у Таблиці.

Таблиця 

N з/п 

Питання перевірки

(охоплюють всі етапи завдання - процедури до прийняття завдання; прийняття завдання; планування; виконання; нагляд; перевірка; документування; інформування) 

Так 

Ні  

Примітки

(посилання на документи групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості та/або документи із файлу завдання та/або інші документи, які обумовлюють заповнення, відповідно, рядка [3] "Так" або рядка [4] "Ні")

Законодавчі вимоги;

Стандарти завдань

(МСА, МСЗО, МСЗНВ, МССП);

Кодекс етики професійних бухгалтерів;

МСКЯ-1, ПНПКЯ-1;

Документи, затверджені АПУ

(посилання на конкретні пункти/статті відповідних нормативних документів, вимоги яких не дотримані суб'єктом перевірки) 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Керівник групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості підтверджує, що ним особисто оглянуті та перевірені всі документи, складені групою із зовнішньої перевірки систем контролю якості, яка знаходиться під його управлінням, щодо перевірки якості виконання цього окремого завдання. Кожен документ, складений групою із зовнішньої перевірки систем контролю якості, має заголовок, позначення (індекс), містить відповідні перехресні посилання з іншими документами.

11. Керівник групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості підтверджує, що виконана робота з перевірки якості виконання цього окремого завдання оформлена відповідними документами, складеними групою із зовнішньої перевірки систем контролю якості.

12. Суб'єктом перевірки під час прийняття, планування; виконання; нагляду; перевірки; інформування і документування цього окремого завдання дотримані встановлені ним політика і процедури щодо системи контролю якості (ТАК/НІ).

13. Документи із файлу цього окремого завдання відображають виконану суб'єктом перевірки роботу щодо висловлених ним важливих суджень (ТАК/НІ).

14. Висновок (звіт або інший документ), який складений суб'єктом перевірки і є результатом виконання ним цього окремого завдання, відповідає умовам завдання (ТАК/НІ). 

 

Керівник групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості 

Дата складання _________ Підпис _______ (П. І. Б.)____________ 


____________

Опрос