Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление-обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, к которой получен доступ в связи с проведением внешних проверок систем контроля качества аудиторских услуг

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.08.2009
Утратил силу

ЗАЯВА - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
про нерозголошення конфіденційної інформації, до якої отримано доступ у зв'язку із проведенням зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських послуг

Підстави для заповнення:

•  ст. 505, 506 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV;

•  ст. 30 Закону України "Про інформацію" від 02.10.92 р. N 2657-XII

•  частина перша п. 74 Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, впроваджених
   аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих
   та нормативних вимог
, рішення АПУ N ______ від __.__.2009 р. 

У зв'язку з тим, що я, ____________________________________________________________________
                                  (П. І. Б. повністю; паспорт громадянина України серія номер дата і місце видачі; місце проживання)
______________________________________________________________________________________
(посада в Комітеті з контролю за якістю аудиторських послуг АПУ або інші підстави для участі в зовнішніх перевірках систем контролю якості, зокрема, належність до групи уповноважених контролерів)

для здійснення своїх повноважень отримую доступ до комерційної таємниці та конфіденційної інформації суб'єктів зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських послуг, а саме, до:

документів з планування зовнішньої перевірки систем контролю якості;

документів, в яких зафіксовані політики і процедури суб'єктів зовнішніх перевірок
  систем контролю якості аудиторських послуг;

остаточних файлів завдань у зв'язку зі здійсненням процедур їх відбору і здійснення
  перевірок відібраних завдань;

документів, складених під час проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості
  аудиторських послуг;

проектів і остаточних редакцій звітів, які готуються групами з зовнішньої перевірки;

письмових зауважень і додаткових пояснень, що надаються суб'єктами зовнішніх перевірок
  до Комісії АПУ з контролю якості і професійної етики щодо результатів проведення
  зовнішньої перевірки

  зобов'язуюся виконувати вимоги Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, впроваджених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, затверджених рішенням Аудиторської палати України від __.__.2009 N ________, щодо збереження в таємниці і невикористання у власних інтересах або інтересах третіх осіб зазначених вище в цій заяві-зобов'занні конфіденційної інформації та відомостей.

  Я визнаю та підтверджую, що це зобов'язання у разі потреби може бути використано проти мене Аудиторською палатою України та/або відповідним суб'єктом зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг. 

_____________
            (підпис) 

_______________________________
                           (П. І. Б. повністю) 

______________________________________________________________________________________
(посада в Комітеті з контролю за якістю аудиторських послуг АПУ або інші підстави для участі в зовнішніх перевірках систем контролю якості, зокрема, належність до групи уповноважених контролерів)

"___" ____________ 200_ року 

Опрос