Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предварительная анкета проведения проверки системы контроля качества [внешние проверки систем контроля качества, внедренных аудиторскими фирмами и аудиторами]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.08.2009
Утратил силу

Попередня анкета
проведення перевірки системи контролю якості за період з _______ до _______

1.1. Загальні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, який підлягає перевірці:

Повне найменування: __________________________________________________________________

Скорочене найменування: ______________________________________________________________

Юридична адреса: ____________________________________________________________________

Поштова адреса: ______________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника _____________________________________________________

Номер сертифіката аудитора, керівника: __________________________________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію: N ___________ видано ___________________________ (ким видано), ___________ (дата видачі), внесені зміни N __________ від ___________

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів ____________________________________________________________________________________ 

Є членом: (перелічити найменування професійні об'єднання членами яких є суб'єкт аудиторської діяльності)___________________________________________________________________________ 

N п/п 

Питання 

Відповідь 

Чи були зміни у контрольному періоді? 

  

  

  

Так 

Ні 

1. 

Загальна кількість штатних співробітників на дату закінчення періоду контролю 

  

  

  

у тому числі сертифікованих аудиторів 

  

  

  

2. 

Кількість штатних співробітників, які приймали участь в аудиторських перевірках у контрольному періоді  

  

  

  

3. 

Загальна кількість проведених аудиторських перевірок за контрольний період 

  

  

  

4. 

Загальна кількість договорів на здійснення супутніх та інших послуг за контрольний період 

  

  

  

5. 

Список сертифікованих аудиторів: 

N  

П. І. Б. 

Серія сертифіката 

Номер сертифіката 

Строк закінчення дії 

Членство в аудиторських профоб'єднаннях
(яких?) 

1. 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

….. 

  

  

  

  

  

Розділ 2. Професійна діяльність

Які види послуг здійснює суб'єкт аудиторської діяльності 

N
п/п
 

Види послуг 

Так 

Ні 

У т. ч. обов'язковий 

Примітки 

1. 

Завдання з надання впевненості: 

  

  

  

  

1.1. 

Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності. 

  

  

  

  

1.2. 

Огляд історичної фінансової інформації, зокрема, фінансової звітності. 

  

  

  

  

1.3. 

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.  

  

  

  

  

1.3.1. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту). 

  

  

  

  

1.3.2. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей. 

  

  

  

  

1.3.3. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління.  

  

  

  

  

1.3.4. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу. 

  

  

  

  

1.3.5. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом. 

  

  

  

  

1.3.6. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій). 

  

  

  

  

1.3.7. 

Оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств. 

  

  

  

  

1.3.8. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління. 

  

  

  

  

1.3.9. 

Оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.). 

  

  

  

  

1.3.10. 

Оцінка (перевірка) відповідності вимогам законодавства управлінських рішень або окремих господарських операцій.  

  

  

  

  

1.3.11. 

Економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта). 

  

  

  

  

1.3.12. 

Оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача). 

  

  

  

  

1.3.13. 

Оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку. 

  

  

  

  

1.3.14. 

Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності. 

  

  

  

  

1.3.15. 

Здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності. 

  

  

  

  

1.3.16. 

Перевірка прогнозної фінансової інформації. 

  

  

  

  

1.3.17. 

Інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості. 

  

  

  

  

1.3.18. 

Оцінка (перевірка) відповідності вимогам законодавства управлінських рішень або окремих господарських операцій.  

  

  

  

  

1.3.19. 

Економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта). 

  

  

  

  

1.3.20. 

Оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача). 

  

  

  

  

1.3.21. 

Оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку. 

  

  

  

  

1.3.22. 

Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності. 

  

  

  

  

1.3.23. 

Здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності. 

  

  

  

  

1.3.24. 

Перевірка прогнозної фінансової інформації. 

  

  

  

  

1.3.25. 

Інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

  

  

  

  

2. 

Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг: 

  

  

  

  

2.1. 

Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації. 

  

  

  

  

2.2. 

Завдання з підготовки фінансової інформації. 

  

  

  

  

3. 

Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України "Про аудиторську діяльність": 

  

  

  

  

3.1. 

Ведення бухгалтерського обліку. 

  

  

  

  

3.2. 

Складання фінансових звітів. 

  

  

  

  

3.3. 

Відновлення бухгалтерського обліку.  

  

  

  

  

3.4. 

Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

  

  

  

  

3.4.1. 

Обрання облікової політики. 

  

  

  

  

3.4.2. 

Встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку. 

  

  

  

  

3.4.3. 

Організація бухгалтерського обліку; консолідація фінансової звітності. 

  

  

  

  

3.4.4. 

Трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою. 

  

  

  

  

3.4.5. 

Інші види консультацій з питань обліку та звітності. 

  

  

  

  

3.5. 

Консультації з питань системи внутрішнього контролю. 

  

  

  

  

3.6. 

Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності. 

  

  

  

  

3.7. 

Складання податкових декларацій та звітів. 

  

  

  

  

3.8. 

Консультації з питань застосування інформаційних технологій. 

  

  

  

  

3.9. 

Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу. 

  

  

  

  

3.9.1. 

Правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо. 

  

  

  

  

3.9.2. 

Організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо. 

  

  

  

  

3.9.3. 

Інформаційне забезпечення управління - консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків в системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо. 

  

  

  

  

3.9.4. 

Управління грошовими потоками, інвестиційної політики. 

  

  

  

  

3.10. 

Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо). 

  

  

  

  

3.11. 

Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів. 

  

  

  

  

3.12. 

Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді. 

  

  

  

  

3.13. 

Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України. 

  

  

  

  

4 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту. 

  

  

  

  

4.1. 

Розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо). 

  

  

  

  

4.2. 

Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів. 

  

  

  

  

4.3. 

Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг. 

  

  

  

  

Керівник
суб'єкта аудиторської діяльності 

 
_______________________
(П. І. Б.) 

_______________ 200_ р.

М. П. 

Опрос