Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приемки-передачи транспортного средства [транспортных средств, которые эксплуатировались за рубежом и возвращаются в Украину без регистрационных документов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.08.2009

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

Ми, представники ____________________________________________________________________
                                                                                                (найменування підприємства,
____________________________________________________________________________________
                                                                                     установи, організації)
і ___________________________________________________________________________________
                                                         (найменування підприємства, установи, організації)

склали цей акт про те, що здійснено приймання-передачу транспортного
засобу _____________________ марки (моделі) ____________________ двигун N _______________,
шасі N ________________, кузов N ______________, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)
серії ______ N ___________, видане _____________________________________________________
                                                                                                                                         (ким, коли) 

Здав 

_________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

 

МП 

Прийняв 

_________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

 

МП 

___ ____________ 20 __ р. 

 

АКТ N _____
приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі

Модель транспортного засобу 

до переобладнання ________________

після переобладнання ______________ 

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу зменшено на
____________________________________________________________________________________
                                                   (зазначається вага вантажу (кілограмів) або кількість пасажирів (осіб) 

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних частин відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на переобладнання N ______________ від ___ ____________ 20__ року.

Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням відповідно до технічної документації підприємства-виробника зазначеного обладнання
____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування підприємства-виробника,
____________________________________________________________________________________.
                                                                   позначення газобалонного обладнання) 

Додаткове електрообладнання та система вентиляції блока арматури балона (за наявності) відповідає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, багажного та вантажного відділення. 

____________________________________________________________________________________
                                (найменування підприємства, що здійснило переобладнання транспортного засобу
____________________________________________________________________________________
                                                     або провело перевірку відповідності нормативним вимогам,
____________________________________________________________________________________
                                                   його місцезнаходження, реєстраційний номер свідоцтва про
____________________________________________________________________________________
                                            погодження конструкції транспортного засобу, номер технічних умов) 

___ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Транспортний засіб отримано замовником _______________________________________________
                                                                                                                                                       (для юридичних осіб - 
____________________________________________________________________________________
                                                   найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження;
____________________________________________________________________________________
                                                                   для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові,
____________________________________________________________________________________
                                                     серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

___ ____________ 20__ р.

Представник замовника _______________________________________________________________
                                                                                                         (для юридичних осіб - посада,
____________________________________________________________________________________
                                                                         підпис, прізвище; для фізичних осіб - підпис) 

Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що працюють на зрідженому нафтовому газі, ________________________________________________________________________________
                                                                         (назва, номер дозволу територіального органу
____________________________________________________________________________________
                                                        Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів)

проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання транспортного засобу системним повітрям під тиском 1,6 МПа (16 кг/см2) та герметичності системи вентиляції блока арматури балона (за наявності). Запірна арматура в робочому стані (вентилі, клапани, редуктори електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає нормативним вимогам до герметичності.

___ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Паливну систему транспортного засобу, що працює на зрідженому нафтовому газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для експлуатації.

___ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________
Примітка.

 
Акт приймання-передачі транспортного засобу подається разом з іншими документами, що необхідні для державної реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на зрідженому нафтовому газі. 


(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 р. N 904)

 

АКТ N _____
приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому
природному газі

Модель транспортного засобу 

до переобладнання __________________

після переобладнання ________________ 

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу зменшено на
____________________________________________________________________________________
                                            (зазначається вага вантажу (кілограмів) або кількість пасажирів (осіб) 

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних частин відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на переобладнання N ________ від ____ ____________ 20__ року.

Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням відповідно до технічної документації підприємства-виробника зазначеного обладнання
____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування підприємства-виробника, позначення
____________________________________________________________________________________.
                                                                                газобалонного обладнання) 

Додаткове електрообладнання та система аварійного скидання газу з моторного відсіку відповідає нормативним вимогам. 

____________________________________________________________________________________
                             (найменування підприємства, що здійснило переобладнання транспортного засобу або
____________________________________________________________________________________
                                 провело перевірку відповідності нормативним вимогам, його місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                                реєстраційний номер свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу,
____________________________________________________________________________________
                                                                                    номер технічних умов) 

___ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Транспортний засіб отримано замовником _______________________________________________
                                                                                                                              (для юридичних осіб - найменування
____________________________________________________________________________________
                                                         підприємства, установи, організації, місцезнаходження;
____________________________________________________________________________________
                                            для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, 
                                                                      ким і коли виданий, місце проживання) 

____ ____________ 20__ р.

Представник замовника _______________________________________________________________
                                                                                                (для юридичних осіб - посада, підпис,
____________________________________________________________________________________
                                                                        прізвище; для фізичних осіб - підпис) 

Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що працюють на стисненому природному газі ________________________________________________________________________________
                                                                           (назва, номер дозволу територіального органу
____________________________________________________________________________________
                                            Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів) 

проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання транспортного засобу стисненим повітрям під тиском 1,0 МПа (10 кг/см2), опресування газобалонного обладнання під тиском послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/см2) і вакуумну перевірку. Запірна арматура в робочому стані (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає нормативним вимогам до герметичності.

____ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника станції (пункту) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Паливну систему транспортного засобу, що працює на стисненому природному газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для експлуатації.

____ ____________ 20__ р.

МП 

_______________________________
(посада представника підприємства) 

___________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________
Примітка.

 
Акт приймання-передачі транспортного засобу подається разом з іншими документами, що необхідні для реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на стисненому природному газі. 


(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 р. N 904)

 

____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування підприємства) 

__________________________________________________________________________________
                                                    (реквізити документа, що дає право на проведення експертизи)  

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

N _______________                                                                                                   ___ __________ 20__ р.

Транспортний засіб ______________________________ марки (моделі) _______________________
шасі (рама) N ____________________________, кузов N ___________________________________.

1. Транспортний засіб переобладнаний __________________________________________________
                                                                                                                                 (в індивідуальному порядку
____________________________________________________________________________________
                                                 або найменування підприємства, яке здійснило переобладнання) 

2. Переобладнання здійснене шляхом установки (заміни): __________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Документи про погодження переобладнання відповідно до статті 32 Закону України "Про дорожній рух" видані _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування організації, яка видала дозвіл, номер, дата) 

4. Висновок про відповідність конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам, викладеним у дозволі на переобладнання ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Результати перевірки технічного стану транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ-3649:2010 та Правил дорожнього руху ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Узагальнений висновок про відповідність переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

______________________
(підпис керівника підприємства) 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

___ ____________ 20__ р.

МП

____________
Примітка.

 
Записи в пунктах 4 та 5 робляться з посиланням на протоколи випробувань (перевірок). 
Номери актів технічної експертизи фіксуються у реєстраційній книзі підприємства, що видає такі акти. 


(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. N 600)

 

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

Серія ________________                                                                                     N _________________

на транспортний засіб ________________________________________________________________
                                                                                      (категорія, тип, марка, модель транспортного засобу) 

Колір ______________________________________________________________________________
                                                                                           (згідно з класифікатором) 

Транспортний засіб виготовлений і укомплектований відповідно до __________________________
                                                                                                                                                                       (номер технічних умов)
і придатний до експлуатації.

Дата виготовлення ____ ____________ 20__ р.

Підприємство-виробник ______________________________________________________________
                                                                                                         (найменування, місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Видані номерні знаки для разових поїздок _______________________________________________

Відділ збуту _________________________________________________________________________ 

__________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали керівника підприємства-виробника) 

МП

Організація-одержувач (фізична особа) __________________________________________________
                                                                                                                                                 (для юридичних осіб - 
____________________________________________________________________________________
                                                   найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище, ім'я,
____________________________________________________________________________________
                                                         по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце
____________________________________________________________________________________
                                                                                                проживання) 

Представник організації (фізична особа) _________________________________________________
                                                                                                                              (для юридичних осіб - посада,
____________________________________________________________________________________
                                                                          підпис; для фізичних осіб - підпис) 

МП 

Дата видачі ___ ____________ 20__ р. 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. N 637,
 від 18.08.2000 р. N 1276,
від 07.05.2001 р. N 484
,
 від 14.04. 2004 р. N 478
,
 від 29.04.2004 р. N 571
,
 від 18.10.2006 р. N 1427
,
 від 27.02.2008 р. N 125
,
від 21.05.2009 р. N 524
,
 від 10.06.2009 р. N 579
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1371)

 

Опрос