Идет загрузка документа (329 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт [о неисполнении распоряжения об устранении нарушений Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговле лекарственными средствами]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.07.2009
Утратил силу

(Бланк органу контролю)
------------------------------------------------------------------

АКТ N ______

про невиконання
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (суб'єктом господарської діяльності (ліцензіатом))
розпорядження _______________________________________________________________________
                                                                                                       (найменування органу контролю)
про усунення порушень Ліцензійних умов від "___" ____________ 20__ року N _____  

"___" ____________ 20__ року 

__________________________
(назва населеного пункту) 

Акт перевірки складено посадовими особами:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ініціали, посада)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ініціали, посада) 

призначеними наказом ________________________________________________________________
                                                                                                        (найменування органу контролю)
від "___" ____________ 20__ року N ___________

Перевірка проведена в присутності ______________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Під час перевірки встановлено таке:

Ліцензіат: ___________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: ________________________________,
ліцензія А N ______________ від "___" ____________ 20__ року, строк дії
до "___" ____________ 20__ року на _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
Оригінал ліцензії, копії ліцензії __________________________________________________________
                                                                                                                          (наявний, відсутній) 

Місцезнаходження 

  

Адреса(и) місця (місць) провадження діяльності 

  

  

  


Прізвище, ім'я, по батькові керівника ______________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________________________________

Порушення, що було виявлено при попередній перевірці (пункт Ліцензійних умов, що порушувався) 

Виконано/не виконано/виконано частково 

  

  


Під час перевірки встановлено таке:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

N
з/п 

Назва документа 

Кількість арк. 

  

  

  


  

_____________________________
(П. І. Б.) 

__________________
(підпис) 

_____________________________
(П. І. Б.) 

__________________
(підпис) 

_____________________________
(П. І. Б.) 

__________________
(підпис) 

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складено на ________ аркушах в двох примірниках.

З результатами перевірки ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла). 

  

_____________________________
(П. І. Б.) 

__________________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року

М. П. 

Опрос